ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ จุงเฟรา หอไอเฟล ซูริค

SKU : LPC4-CDGQR004

7 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 ก.ย. ถึง 26 ต.ค.62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPC4-CDGQR004

กำหนดการเดินทาง:
วันที่เดินทาง                       
ราคา (บาท)      
21 – 27 ก.ย. 62
12 – 18 ต.ค. 62  
20 – 26 ต.ค. 62 
49,990
49,990
49,990
 
โปรแกรม : ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ จุงเฟรา หอไอเฟล ซูริค

โดยสายการบิน : Qatar Airways (QR)

จุดเด่นของโปรแกรม : 
  • จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) จัตุรัสที่กว้างที่สุดในกรุงปารีส และเป็นลานประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และ พระนางมารี อังตัวเนตด้วยเครื่องกิโยติน
  • พิพิธภัณฑ์ลูฟ (Louvre Museum) อดีตเคยเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่โตที่สุดของโลก ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในปารีส
  • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Eifel Tower) สัญลักษณ์ของฝรั่งเศส ในจุดชมวิวที่เห็นหอไอเฟลในมุมมองที่สวยงาม
  • แกลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าอันโด่งดังและเก่าแก่ของฝรั่งเศส
  • ทะเลสาบ เลอม็อง (Lac Leman) ที่มีแนวทิวเทือกเขาแอลป์ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง โดยรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ทรงใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและทรงเรือใบและกรรเชียงเรือในทะเลสาบแห่งนี้
  • อินเทอลาเก้น (Interlaken) ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบทูน และทะเลสาบบรีนซ์ จึงมีความงดงามและมีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายให้อยากมาสัมผัสเมืองนี้เป็นอย่างยิ่ง
  • นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราว (Jungfraujoch) ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,466 เมตร ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟ Top of Europe หรือจุดสูงที่สุดในทวีปยุโรป
  • สะพานไม้ ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำรอยส์ มีอายุมากกว่า 600 ปี และเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงใช้งานได้
  • ถ่ายภาพกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (The Lion Monument) อนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและเสียสละ

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โดฮา
วันที่ 2 : ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – หอไอเฟล – ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต
วันที่ 3 :
 ปารีส – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์  วิลเลจ เอ้าเลท – ดิจอง – ชมย่านเมืองเก่า – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง

วันที่ 4 :
ดิจอง – โลซานน์ – อดีตสถานที่ประทับของราชนิกุลมหิดล –โรงแรมโบริวาจ – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – อินเทอลาเก้น – ชมเมือง

วันที่ 5 : อินเทอลาเก้น – กรินเดอวาลด์ – นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงฟราว – ยอดเขาจุงฟราว – นั่งรถไฟสู่เลาเทอร์บรุนเน่น – ลูเซิร์น – ชมเมืองหรือช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
วันที่ 6 : ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ซูริค – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ท่าอากาศยานซูริค
วันที่ 7 : โดฮา – กรุงเทพฯ
Powered by MakeWebEasy.com