ทัวร์โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ ชินไซบาชิ

รหัสสินค้า : LPI2-JXW30

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 มิ.ย. ถึง 22 ต.ค. 62

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

    

 

รหัสทัวร์: LPI2-JXW30

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
05-09 มิถุนายน 62
06-10 มิถุนายน 62
07-11 มิถุนายน 62
12-16 มิถุนายน 62
13-17 มิถุนายน 62
14-18 มิถุนายน 62
19-23 มิถุนายน 62
20-24 มิถุนายน 62
21-25 มิถุนายน 62
26-30 มิถุนายน 62
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 62
28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 62
03-07 กรกฎาคม 62
04-08 กรกฎาคม 62
05-09 กรกฎาคม 62
10-14 กรกฎาคม 62
11-15 กรกฎาคม 62
12-16 กรกฎาคม 62
17-21 กรกฎาคม 62
18-22 กรกฎาคม 62
19-23 กรกฎาคม 62
24-28 กรกฎาคม 62
25-29 กรกฎาคม 62
26-30 กรกฎาคม 62
31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 62
01-05 สิงหาคม 62
02-06 สิงหาคม 62
21-25 สิงหาคม 62
22-26 สิงหาคม 62
23-27 สิงหาคม 62
28 สิงหาคม-01 กันยายน 62
29 สิงหาคม-02 กันยายน 62
30 สิงหาคม-03 กันยายน 62
04-08 กันยายน 62
05-09 กันยายน 62
06-10 กันยายน 62
11-15 กันยายน 62
12-16 กันยายน 62
13-17 กันยายน 62
18-22 กันยายน 62
19-23 กันยายน 62
20-24 กันยายน 62
25-29 กันยายน 62
26-30 กันยายน 62
27 กันยายน-01 ตุลาคม 62
02-06 ตุลาคม 62
03-07 ตุลาคม 62
04-08 ตุลาคม 62
09-13 ตุลาคม 62
10-14 ตุลาคม 62
11-15 ตุลาคม 62
16-20 ตุลาคม 62
17-21 ตุลาคม 62
18-22 ตุลาคม 62
20,888
19,888
19,888
20,888
19,888
19,888
20,888
19,888
19,888
20,888
19,888
20,888
20,888
19,888
20,888
20,888
19,888
22,888
24,888
19,888
20,888
22,888
22,888
24,888
19,888
19,888
20,888
19,888
19,888
20,888
19,888
19,888
20,888
19,888
19,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
20,888
22,888
23,888
24,888
24,888
24,888
25,888
25,888
24,888
24,888
24,888


โปรแกรม: ทัวร์โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ ชินไซบาชิ

โดยสายการบิน:  NOKSCOOT (XW)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เมืองนารา Nara เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมาก่อนในปี ค.ศ. 710-784 (ก่อนเมืองหลวงจะถูกเปลี่ยนเป็นเกียวโตในภายหลัง) มีกวางเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนารา เนื่องจากชาวนารามีความเชื่อว่ากวางเป็นสัตว์รับใช้เทพเจ้า
  • วัดโทไดจิ Todaiji ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก ตั้งอยู่ที่เมืองนารา ภูมิภาคคันไซถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น
  • ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า
  • ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ ชมวิวของเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของเขต Naniwa "Dotombori"
  • อิสระช้อปปิ้งย่านชินไชบาชิ มีทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง
  • ชมป่าไผ่ ไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างท้างเสมือนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันหรือกว่าพันปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใช้ในการบำบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ
  • ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจ้าที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากศาลเจ้าอื่นๆของญี่ปุ่น
  • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้น

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 :  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 : สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ห้าง Donton Plaza – ชินไซบาชิ – ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์
วันที่ 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ (บัตรราคา3,000 บาท)
วันที่ 4 : โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า
วันที่ 5 : โอซาก้า – สนามบินคันไซ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

สินค้าเกี่ยวข้อง

LPB11-MMR04SL

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 23 ส.ค.62 ถึง 29 ธ.ค.62

 
THB 9,900 ฿ 9,900

LPS12-SINTR003

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ค. ถึง 22 ต.ค. 62

 
THB 17,999 ฿ 17,999

LPS12-SIN3K002

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 มิ.ย. ถึง 30 ธ.ค. 62

 
THB 11,999 ฿ 11,999

LPB11-CMB01SL

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ก.ย.62 ถึง 23 ธ.ค.62

 
THB 15,999 ฿ 15,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com