ทัวร์จอร์แดน เพตรา ทะเลทรายวาดิรัม ล่องเรือกระจก

SKU : LPB11-AMM01RJ

6 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ก.ย. 62 ถึง 01 ม.ค. 63

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPB11-AMM01RJ

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทางไป

ราคา(บาท)

11-16 ก.ย. 62
09-14 ต.ค. 62
21-26 พ.ย. 62
27 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
49,900
53,900
53,900
69,900


โปรแกรม: จอร์แดน เพตรา ทะเลทรายวาดิรัม ล่องเรือกระจก

โดยสายการบิน:  Royal Jordanian Airlines (RJ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชมโบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น ถูกสร้างในราวปี คศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3  ล้านชิ้น
  • เมาท์เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่า น่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส
  • ปราสาทเครัคแห่งครูเสด สร้างในปี ค.ศ. 1142 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้ และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม
  • มหานครเพตรา (Petra) **ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่
  • มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ตื่นตา ตื่นใจกับความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู ที่นี่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง อินเดียน่า โจนส์ ภาค 3 ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 
  • ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “หุบเขาแห่งพระจันทร์” (TheValley of The Moon) ซึ่งมีจุดเด่นด้านทัศนียภาพที่งดงามของหินผาในบริเวณนั้น มีภูมิทัศน์ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่
  • ล่องเรือท้องกระจก (Glass Boat) ซึ่งเรือแล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุม4 ประเทศ ได้แก่ อิยิปต์, อิสราเอล, จอร์แดน, และซาอุดิอารเบีย
  • ทะเลเดดซี หรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ทะเลสาบเดดซี เป็นทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน ในระหว่างเขตแดนของจอร์แดนและอิสราเอล ถูกจัดให้เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก
  • เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา (Jerash) หรือ ปอมเปอีแห่งตะวันออก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองหลวงอัมมาน เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน

 

รายละเอียดการเดินทาง: 

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : มาดาบา – โบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น – เม้าท์เนโบ – ปราสาทเครัคแห่งคูเสด – มหานครเพตรา
วันที่่ 3 : เพตรา – ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองอคาบา
วันที่ 4 : ล่องเรือท้องกระจก – ทะเลเดดซี
วันที่ 5 : นครเจราช – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – อัมมาน – อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์   
วันที่ 6 : กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ
Powered by MakeWebEasy.com