ทัวร์โอซาก้า เกียวโต หมู่บ้านคายาบูกิ พิธีชงชา

รหัสสินค้า : LPT18-XJ132

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 24 มิ.ย. ถึง 03 ต.ค. 62

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

    

 

รหัสทัวร์: LPT18-XJ132

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
24-28 มิถุนายน 2562
25-29 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2562
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2562
01-05 กรกฎาคม 2562
02-06 กรกฎาคม 2562
03-07 กรกฎาคม 2562
04-08 กรกฎาคม 2562
05-09 กรกฎาคม 2562
07-11 กรกฎาคม 2562
08-12 กรกฎาคม 2562
09-13 กรกฎาคม 2562
10-14 กรกฎาคม 2562
11-15 กรกฎาคม 2562
13-17 กรกฎาคม 2562
14-18 กรกฎาคม 2562
17-21 กรกฎาคม 2562
18-22 กรกฎาคม 2562
19-23 กรกฎาคม 2562
20-24 กรกฎาคม 2562
22-26 กรกฎาคม 2562
23-27 กรกฎาคม 2562
24-28 กรกฎาคม 2562
27-31 กรกฎาคม 2562
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2562
29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2562
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2562
31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2562
01-05 สิงหาคม 2562
02-06 สิงหาคม 2562
03-07 สิงหาคม 2562
04-08 สิงหาคม 2562
05-09 สิงหาคม 2562
06-10 สิงหาคม 2562
07-11 สิงหาคม 2562
08-12 สิงหาคม 2562
10-14 สิงหาคม 2562
11-15 สิงหาคม 2562
12-16 สิงหาคม 2562
13-17 สิงหาคม 2562
14-18 สิงหาคม 2562
15-19 สิงหาคม 2562
16-20 สิงหาคม 2562
17-21 สิงหาคม 2562
18-22 สิงหาคม 2562
19-23 สิงหาคม 2562
20-24 สิงหาคม 2562
21-25 สิงหาคม 2562
24-28 สิงหาคม 2562
25-29 สิงหาคม 2562
26-30 สิงหาคม 2562
27-31 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2562
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2562
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2562
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2562
01-05 กันยายน 2562
02-06 กันยายน 2562
03-07 กันยายน 2562
04-08 กันยายน 2562
05-09 กันยายน 2562
06-10 กันยายน 2562
07-11 กันยายน 2562
08-12 กันยายน 2562
09-13 กันยายน 2562
10-14 กันยายน 2562
11-15 กันยายน 2562
12-16 กันยายน 2562
13-17 กันยายน 2562
15-19 กันยายน 2562
16-20 กันยายน 2562
17-21 กันยายน 2562
18-22 กันยายน 2562
20-24 กันยายน 2562
21-25 กันยายน 2562
22-26 กันยายน 2562
23-27 กันยายน 2562
24-28 กันยายน 2562
25-29 กันยายน 2562
26-30 กันยายน 2562
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2562
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2562
29 กันยายน-03 ตุลาคม 2562
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
17,888.-
17,888.-
17,888.-
17,888.-
17,888.-
17,888.-
17,888.-
17,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-
14,888.-


โปรแกรม: ทัวร์ทัวร์โอซาก้า เกียวโต หมู่บ้านคายาบูกิ พิธีชงชา

โดยสายการบิน: THAI AIR ASIA X (XJ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เยือนเมืองมิยาม่า สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ
  • สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
  • เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอาริ
  • สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น
  • ฟรีเดย์ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio หรือ ช้อปปิ้งจุใจ 
  • ชื่นชมธรรมชาติ ณ น้ำตกมิโนะ จุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวโอซาก้า
  • FREE WIFI ON BUS
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
วันที่ 2 :  สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โปซิตี้ – มิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ – เกียวโต
วันที่ 3 : เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – หุบเขาและน้ำตกมิโนะ
วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
วันที่ 5 : สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

สินค้าเกี่ยวข้อง

LPS12-SINTR003

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ค. ถึง 22 ต.ค. 62

 
THB 17,999 ฿ 17,999

LPB11-MMR04SL

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 23 ส.ค.62 ถึง 29 ธ.ค.62

 
THB 9,900 ฿ 9,900

LPS12-SIN3K002

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 มิ.ย. ถึง 30 ธ.ค. 62

 
THB 11,999 ฿ 11,999

LPB11-CMB01SL

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ก.ย.62 ถึง 23 ธ.ค.62

 
THB 15,999 ฿ 15,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com