ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ สะพานมือ นั่งเรือกระด้ง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPB11-VN082PG

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 มิ.ย ถึง 30 ก.ย.62

Share

Share


    

 

รหัสโปรแกรม : LPB11-VN082PG

กำหนดการเดินทาง:

วันเดินทาง
ราคา(บาท)
14 – 17 มิ.ย.62
21 – 24 มิ.ย.62
28 มิ.ย. – 01 ก.ค.62
12 – 15 ก.ค.62
19 – 22 ก.ค.62
26 – 29 ก.ค.62
02 – 05 ส.ค.62
09 – 12 ส.ค.62
16 – 19 ส.ค.62
23 – 26 ส.ค.62
30 ส.ค. – 02 ก.ย.62
06 – 09 ก.ย.62
13 – 16 ก.ย.62
20 – 23 ก.ย.62
27 – 30 ก.ย.62
14,900
13,900
13,900
14,900
13,900
14,900
13,900
14,900
13,900
14,900
13,900
13,900
14,900
14,900
14,900

โปรแกรม:ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ สะพานมือ นั่งเรือกระด้ง

สายการบิน: Bangkok Airways (PG)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • สะพานสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์
  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุด
  • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก 
  • สะพานญี่ปุ่นซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร
  • สักการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร 
วันที่ 2 : ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดจีน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – เจดีย์เทียนมู่ – เว้ – ล่องแม่น้ำหอม
วันที่ 3 : เว้ – พระราชวังหลวง – นั่งสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์
วันที่ 4 : บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com