ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPZ1-ZDME05

6 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 ก.ค. ถึง 17 พ.ย. 62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม : LPZ1-ZDME05

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
02 – 07 กรกฎาคม 2562
12  - 17 กรกฎาคม 2562
13 – 18 กรกฎาคม 2562
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562
07 - 12 สิงหาคม 2562
10 – 15 สิงหาคม 2562
20 - 25 สิงหาคม 2562
31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562
07 – 12 กันยายน 2562
11 – 16 ตุลาคม 2562
19 – 24 ตุลาคม 2562
26 – 31 ตุลาคม 2562
05 – 10 พฤศจิกายน 2562
12 – 17 พฤศจิกายน 2562
36,999
36,999
36,999
36,999
36,999
36,999
36,999
36,999
36,999
34,999
34,999
34,999
33,999
33,999


โปรแกรม: ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม

โดยสายการบิน: Etihad Airways  (EY)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี
  • โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) สร้างขึ้นในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื่อเป็นสถานที่ทางศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใช้ชื่อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่
  • ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง
  • พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
  • ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย
  • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย
  • จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
  • โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง
  • ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง
  • สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก


รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์    
วันที่ 3 : เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - สวนซายาร์ดเยปาร์ค
วันที่ 4 : เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - สวนโคโลเมนสโกเย       
วันที่ 5 : เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่ 6 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Powered by MakeWebEasy.com