ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี ทัชมาฮาล

SKU : LPZ1-ZDEL01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ค. ถึง 17 ธ.ค.62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม : LPZ1-ZDEL01

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
13 – 17 กรกฎาคม 2562
26 – 30 กรกฎาคม 2562
13 – 17 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562
04 – 08 ตุลาคม 2562
11 – 15 ตุลาคม 2562
18 – 22 ตุลาคม 2562
20 – 24 ตุลาคม 2562
25 – 29 ตุลาคม 2562
08 – 12 พฤศจิกายน 2562
15 – 19 พฤศจิกายน 2562
22 – 26 พฤศจิกายน 2562
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562
06 – 10 ธันวาคม 2562
07 – 11 ธันวาคม 2562
13 – 17 ธันวาคม 2562
21,999
21,999
19,999
20,999
20,999
21,999
23,999
22,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
23,999
23,999
22,999

โปรแกรม : ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี ทัชมาฮาล

สายการบิน : Thai Airways (TG)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เมืองชัยปุระ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการกล่าวขนานนามว่า “นครสีชมพู” 
  • ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด
  • ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรือรู้จักกันในนาม “พระราชวังแห่งสายลม”
  • เมืองอัครา (Agra) อดีตเมืองหลวงของประเทศอินเดีย
  • อัครา ฟอร์ท (Agra Fort) อีกหนึ่งสถานที่แหล่งมรดกโลกที่ควรค่าแก่การมาเยือน 
  • ทัชมาฮาล (Taj Mahal) หรืออนุสรณ์สถานแห่งความรัก สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบัน
  • กุตับมีนาร์ (Qutub Minar) หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลก
  • ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) ซุ้มโค้งของประตู สร้างโดยใช้หินทรายแดงแท่งทึบ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในงานวันสำคัญต่าง ๆ

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่  1: สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ
วันที่ 2 : ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล
วันที่ 3 : เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท
วันที่ 4 : ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
วันที่ 5 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

Powered by MakeWebEasy.com