ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ พระใหญ่ วิคตอเรียพีค

SKU : LPZ1-ZHKG09

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 พ.ค. ถึง 27 ต.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม : LPZ1-ZHKG09

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
03 – 05 พฤษภาคม 2562
17 – 19 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562
07 – 09 มิถุนายน 2562
21 – 23 มิถุนายน 2562
05 – 07 กรกฎาคม 2562
14 – 16 กรกฎาคม 2562
26 – 28 กรกฎาคม 2562
02 – 04 สิงหาคม 2562
16 – 18 สิงหาคม 2562
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562
06 – 08 กันยายน 2562
20 – 22 กันยายน 2562
18 – 20 ตุลาคม 2562
25 – 27 ตุลาคม 2562
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999


โปรแกรม: ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ พระใหญ่ วิคตอเรียพีค

โดยสายการบิน: HONG KONG AIRLINES (HX)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา
  • เข้าชม วัดโป่วหลิน  ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 5 พระองค์
  • ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
  • นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง
  • นมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์
  • จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ณ วัดแชกงหมิว
  • วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี
  • ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE 

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlets - A Symphony of Lights
วันที่ 2 : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
วันที่ 3 : จุดชมวิวเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com