ทัวร์บาหลี ทานาล็อต เบซากีห์ บารองแดนซ์

SKU : LPZ1-BZDPS04

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 06 เม.ย. ถึง 05 ส.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-BZDPS04

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
06 – 09 เมษายน 2562
11 – 14 เมษายน 2562
12 – 15 เมษายน 2562
13 – 16 เมษายน 2562
27 – 30 เมษายน 2562
11 – 14 พฤษภาคม 2562
16 – 19 พฤษภาคม 2562
25 – 28 พฤษภาคม 2562
07 – 10 มิถุนายน 2562
13 – 16 มิถุนายน 2562
20 – 23 มิถุนายน 2562
27 – 30 มิถุนายน 2562
05 – 08 กรกฎาคม 2562
13 – 16 กรกฎาคม 2562
14 – 17 กรกฎาคม 2562
25 – 28 กรกฎาคม 2562
02 – 05 สิงหาคม 2562
16,999
20,999
21,999
22,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
17,999
17,999
15,999
14,999


โปรแกรม: ทัวร์บาหลี ทานาล็อต เบซากีห์ บารองแดนซ์

โดยสายการบิน: AIR ASIA (FD)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก
  • วิหารอูลูวาตู ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี
  • ชายหาดจิมบารัน เป็นชายหาดรูปวงพระจันทร์ ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและท้องน้ำสีคราม
  • วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น
  • ช้อปปิ้งย่าน ตลาดปราบเซียน
  • วัดเบซากีห์ เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี
  • ชมระบำบารอง แดนซ์ เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี
  • ทะเลสาบบราตัน เป็นทะเลสาบที่มี มนต์ขลัง
  • วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู
  • อนุสาวรีย์มหาภารตะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี


รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน
วันที่ 2 : วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์
วันที่ 3 : ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท
วันที่ 4 : ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com