ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง

LPI2-XWT37

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 ก.ค. ถึง 01 ส.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPI2-XWT37

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
01-04 กรกฎาคม 62
04-07 กรกฎาคม 62
05-08 กรกฎาคม 62
07-10 กรกฎาคม 62
08-11 กรกฎาคม 62
11-14 กรกฎาคม 62
12-15 กรกฎาคม 62
14-17 กรกฎาคม 62
15-18 กรกฎาคม 62
18-21 กรกฎาคม 62
19-22 กรกฎาคม 62
21-24 กรกฎาคม 62
22-25 กรกฎาคม 62
25-28 กรกฎาคม 62
26-29 กรกฎาคม 62
28-31 กรกฎาคม 62
29 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 62
12,888
13,888
12,888
12,888
12,888
14,888
16,888
16,888
15,888
14,888
12,888
13,888
12,888
13,888
14,888
13,888
12,888


โปรแกรม: ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง

โดยสายการบิน: NOK SCOOT (XW)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
  • ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง.
  • ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ
  • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
  • อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
  • กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
  • ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
  • ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี


รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : ดอนเมือง - เถาหยวน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ตึกไทเป101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินวู่ – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 : จิ่วเฟิ่น – เหย๋หลิ๋ว – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 4 : หมู่บ้านทหาร ซื่อซื่อหนันซุน – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com