ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน

LPI2-CZ75

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ก.พ. ถึง 23 ต.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์:  LPI2-CZ75

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
03-06 ก.ค.62
17-20 ก.ค.62
18-21 ก.ค.62
24-27 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
02-05 ส.ค.62
07-10 ส.ค.62
15-18 ส.ค62
21-24 ส.ค.62
23-26 ส.ค.62
28-31 ส.ค.62
30 ส.ค.-02 ก.ย.62
05-08 ก.ย.62
06-09 ก.ย.62
13-16 ก.ย.62
18-21 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
27-30 ก.ย.62
9,888
9,888
10,888
9,888
10,888
10,888
9,888
10,888
9,888
10,888
9,888
10,888
10,888
10,888
10,888
9,888
11,888
11,888
11,888


โปรแกรม: ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน

โดยสายการบิน: China Southern ( CZ )

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เทียนเหมินซาน "ถ้ำประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน
  • แกรนด์แคนยอน สะพานกระจกใสที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
  • เปิดประสบการณ์ท้าความเสียวเดินชมวิวริมหน้าผา “ระเบียงกระจก”
  • ธรรมชาติอันวิจิตรตระการตา ถ้ำมังกรเหลือง+ล่องเรือ มรดกโลก


รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินจางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย – สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
วันที่ 2 : ถ้ำวังมังกรเหลือง(รวมล่องเรือ) – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – OPTION:เขาอวตาร
วันที่ 3 : พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย – ตลาดใต้ดิน – OPTION:ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
วันที่ 4 : ภูเขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) – ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – สนามบินจางเจียเจี้ย – กรุงเทพฯ


Powered by MakeWebEasy.com