ทัวร์อียิปต์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 

LPV7-EURO1

10 วัน 7 คืน เดินทางช่วงวันที่ 17 ต.ค. ถึง 26 ต.ค.62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPV7-EURO1

กำหนดการเดินทาง:
วันที่เดินทาง                      
ราคา (บาท)      
17 – 26 ต.ค. 62
70,900.-
 
โปรแกรม : ทัวร์อียิปต์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 

โดยสายการบิน : Egypt Air (MS) 

จุดเด่นของโปรแกรม : 
  • ชมมหาปีรามิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง
  • สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  • จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของหอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174
  • เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
  • ยอดเขาทิตลิต ที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี
  • ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน
  • จัตุรัสทรอคาเดโร สถานที่ตั้งของหอไอเฟิล เ สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุด

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - ไคโร (อียิปต์)
วันที่ 2 : ไคโร - ปีรามิด - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไคโร
วันที่ 3 :
ไคโร - กรุงโรม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามกีฬาคอลอสเซียม - ประตูชัยคอนสแตนติน  

วันที่ 4 :
ฟิโนโรมาโน - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิส

วันที่ 5 : เวนิส - เกาะเวนิส - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - โคโม่
วันที่ 6 : ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิต
วันที่ 7 : ลูเซิร์น - ดีจอง (ฝรั่งเศส) - ปารีส (ฝรั่งเศส)
วันที่ 8 :
ปารีส –ล่องเรือบาตามูช-ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
วันที่ 9 : พระราชวังแวร์ซายส์
วันที่ 10 : สนามบินสุวรรณภูมิ  

Powered by MakeWebEasy.com