ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า สวนป่าไผ่ เกียวโต

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPT18-XJ126

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 ธ.ค. 62 ถึง 04 ม.ค. 63

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPT18-XJ126

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
01-05 ธันวาคม 2562
02-06 ธันวาคม 2562
03-07 ธันวาคม 2562
04-08 ธันวาคม 2562
05-09 ธันวาคม 2562
06-10 ธันวาคม 2562
07-11 ธันวาคม 2562
08-12 ธันวาคม 2562
09-13 ธันวาคม 2562
10-14 ธันวาคม 2562
11-15 ธันวาคม 2562
12-16 ธันวาคม 2562
13-17 ธันวาคม 2562
14-18 ธันวาคม 2562
15-19 ธันวาคม 2562
16-20 ธันวาคม 2562
17-21 ธันวาคม 2562
18-22 ธันวาคม 2562
19-23 ธันวาคม 2562
20-24 ธันวาคม 2562
21-25 ธันวาคม 2562
22-26 ธันวาคม 2562
23-27 ธันวาคม 2562
24-28 ธันวาคม 2562
25-29 ธันวาคม 2562
26-30 ธันวาคม 2562
27-31 ธันวาคม 2562
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63
29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63
30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63
31 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
29,888.-
29,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
33,888.-
36,888.-
36,888.-
36,888.-
33,888.-


โปรแกรม: ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า สวนป่าไผ่ เกียวโต 

โดยสายการบิน: THAI AIR ASIA X (XJ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า
  • เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน
  • ช้อปปิ้งจุใจ  ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ
  • ชมความงามของป่าไผ่เมืองอาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึเคียว
  • แวะถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่คู่เมือง
  • พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ถ่ายรูปเก๋ๆ ณ ศาลเจ้าเฮอัน
  • ฟรี!! ยูคาตะของที่ระลึกจากทางบริษัท

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 2 :  ลานสกีเมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บานชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ ช้อปปิ้ง
วันที่ 3 : เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 4 : อาราชิยาม่า –  สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึคียว – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ – อิออนมอลล์ – สนามบินคันไซ
วันที่ 5 : สนามบินดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com