ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นารา ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

รหัสสินค้า : LPZ1-ZKIX10

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 11 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. 62

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-ZKIX10

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
11 – 15 กรกฎาคม 2562
16 – 20 กรกฎาคม 2562
17 – 21 กรกฏาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
26 – 30 กรกฎาคม 2562
30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562
01 – 05 สิงหาคม 2562
08 – 12 สิงหาคม 2562
15 – 19 สิงหาคม 2562
20 – 24 สิงหาคม 2562
22 – 26 สิงหาคม 2562
27 – 31 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562
04 – 08 กันยายน 2562
05 – 09 กันยายน 2562
06 – 10 กันยายน 2562
11 – 15 กันยายน 2562
12 – 16 กันยายน 2562
18 – 22  กันยายน 2562
19 – 23 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
24 – 28 กันยายน 2562
26 – 30 กันยายน 2562
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999


โปรแกรม: ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นารา ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

โดยสายการบิน:  AIR ASIA X (XJ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • วัดโทไดจิ เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดในเมืองนารา
  • ชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
  • ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า
  • เส้นทางสายป่าไผ่แห่งอราชิยาม่า ตลอดสองข้างทางนั้นรายรอบไปด้วยต้นไผ่
  • สะพานโทเกทสึเคียว คือ สะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำโออิงาวะ
  • ศาลเจ้าเฮอัน หรือศาลเจ้าเฮอันจิงงุ
  • ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้น
  • ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นพื้นที่ช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงริมน้ำของบริเวณท่าเรือโกเบ

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 : สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ห้าง Donton Plaza ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ 
วันที่ 3 : อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
วันที่ 4 : โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า
วันที่ 5 : สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

สินค้าเกี่ยวข้อง

LPS12-SINTR003

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ค. ถึง 22 ต.ค. 62

 
THB 17,999 ฿ 17,999

LPB11-CMB01SL

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ก.ย.62 ถึง 23 ธ.ค.62

 
THB 15,999 ฿ 15,999

LPS12-SIN3K002

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 21 มิ.ย. ถึง 30 ธ.ค. 62

 
THB 11,999 ฿ 11,999

LPB11-MMR04SL

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 23 ส.ค.62 ถึง 29 ธ.ค.62

 
THB 9,900 ฿ 9,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com