ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส หอไอเฟล สะพานไม้ชาเปล น้ำพุเจ็ทโด้

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPZ1-ZCDG15

7 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 ก.ย. 62 ถึง 03 ม.ค. 63

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-ZCDG15

กำหนดการเดินทาง:
วันที่เดินทาง                       
ราคา (บาท)  
13 - 19 กันยายน 2562
27 ก.ย. - 03 ต.ค. 2562
11 - 17 ตุลาคม 2562
18 - 24 ตุลาคม 2562
08 - 14 พฤศจิกายน 2562
22 - 28 พฤศจิกายน 2562
04 - 10 ธันวาคม 2562
27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2563
28 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2563
52,999
52,999
58,999
58,999
49,999
52,999
55,999
65,999
65,999
 
โปรแกรม : ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส หอไอเฟล สะพานไม้ชาเปล น้ำพุเจ็ทโด้

โดยสายการบิน : Thai Airways (TG)

จุดเด่นของโปรแกรม : 
 • หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่เมืองปารีส
 • จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม จัตุรัสแห่งดวงดาว
 • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • พระราชวังแวร์ซายส์ สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14
 • นาฬิกาดอกไม้ นาฬิกานี้มีฐานะเป็นต้นตำรับนาฬิกาดอกไม้ของทั้งประเทศ
 • น้ำพุเจ็ทโด้ สัญลักษณ์ของเมืองเจนีวา
 • ทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าเป็นริเวียร่าของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ อนุสาวรีย์ผู้พิชิตยอดเขามงบล็อง
 • สถานีกระเช้าไฟฟ้าเทเลเฟียลีค เดล ไอกุย ดู มิดิ
 • ยอดเขามงบล็อง ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์
 • อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ
 • สะพานไม้ชาเปล ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์
 • ถนนออกัสตินเนอร์กาส ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส -       เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล - จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - พระราชวังแวร์ซายส์ - เมืองดีฌง
วันที่ 3 :
เมืองดีฌง ประเทศฝรั่งเศส - เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - สวนอังกฤษ -  นาฬิกาดอกไม้ - อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ - น้ำพุเจ็ทโด้ - เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโลซานน์ - มหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์ - พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล - สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ - ศาลาไทย - เมืองเวเว่ย์ - อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์ - ทะเลสาบเจนีวา - ปราสาทชิลยอง

วันที่ 4 :
เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - เมืองชาโมนิกซ์ มงบล็อง ประเทศฝรั่งเศส - แม่น้ำอาร์ฟ - อนุสาวรีย์ผู้พิชิตยอดเขามงบล็อง - สถานีกระเช้าไฟฟ้าเทเลเฟียลีค เดล ไอกุย ดู มิดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อเดินทางขึ้นสู่ สถานีแพลน เดล ไอกุย ดู มิดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าต่อ สู่ สถานีไอ กุย ดู มิดิ - ยอดเขามองมงบล็อง

วันที่ 5 : เมืองชาโมนิกซ์ มงบล็อง ประเทศฝรั่งเศส - เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส
วันที่ 6 : เมืองซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย     
วันที่ 7 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Powered by MakeWebEasy.com