ทัวร์ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน ฮัลสตัท โบสถ์เซนต์ชาร์ลส์

SKU : LPZ1-ZVIE07

6 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 พ.ย. 62 ถึง 04 ม.ค. 63

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-ZVIE07

กำหนดการเดินทาง:
วันที่เดินทาง                       
ราคา (บาท)  
02 - 07 พฤศจิกายน 2562
21 - 26 ธันวาคม 2562
28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2563
30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2563
39,999
42,999
45,999
49,999
 
โปรแกรม : ทัวร์ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน ฮัลสตัท โบสถ์เซนต์ชาร์ลส์

โดยสายการบิน : Eva Airways (BR)

จุดเด่นของโปรแกรม : 
  • น้ำพุพัลลัส อะธีน่า อันโด่งดัง
  • พระราชวังฮอฟบวร์ค เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางเมืองเวียนนา
  • ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก
  • โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น สัญลักษณ์ของเมืองเวียนนา
  • มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก มหาวิหารใหญ่กลางเมือง
  • บ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย
  • หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท อายุกว่า 4,500 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี
  • แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - ถนนคาร์นท์เนอร์
วันที่ 3 :
เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน - ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น

วันที่ 4 :
เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน - เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - โบสถ์แพริช - โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท - จัตุรัสกลางเมือง - รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ - เมืองลินซ์ - จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ - อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ - มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์

วันที่ 5 : เมืองลินซ์ - เมืองเวียนนา - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
วันที่ 6 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Powered by MakeWebEasy.com