ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก ฮัลสตัท บ้านเกิดโมสาร์ท

SKU : LPZ1-ZMUC21

8 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 09 พ.ย. 62 ถึง 05 ม.ค. 63

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-ZMUC21

กำหนดการเดินทาง:
วันที่เดินทาง                       
ราคา (บาท)  
09 - 16 พฤศจิกายน 2562
03 - 10 ธันวาคม 2562
27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2563
29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 2563
47,999
49,999
67,999
67,999
 
โปรแกรม : ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก ฮัลสตัท บ้านเกิดโมสาร์ท

โดยสายการบิน : Thai Airways (TG)

จุดเด่นของโปรแกรม : 
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายแห่งเจ้าหญิงนิทรา
 • หลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค
 • หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท อายุกว่า 4,500 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี
 • บ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย
 • ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก
 • แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน
 • ปราสาทปราก ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9
 • สะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา
 • แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย
 • พระราชวังฮอฟบวร์ค เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางเมืองเวียนนา
 • พระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์คซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หอคอยประจำเมือง - เสาอันนาเซาเลอ - หลังคาทองคำ  
วันที่ 3 :
เมืองอินส์บรูค - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเซนต์วูฟกัง - โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง - จัตุรัสใจกลางเมือง - โรงแรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์ - เมืองซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส                                                                   

วันที่ 4 :
เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ - แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน - เมืองปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์

วันที่ 5 : เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
วันที่ 6 : เมืองเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
วันที่ 7 : เมืองเวียนนา - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
วันที่ 8 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Powered by MakeWebEasy.com