ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขามังกรหยก

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPZ1-ZKMG06

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 พ.ค. 62 ถึง 03 ม.ค. 63

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-ZKMG06

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
16 – 21 พฤษภาคม 2562
17 – 22 พฤษภาคม 2562
23 – 28 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562
06 – 11 มิถุนายน 2562
13 – 18 มิถุนายน 2562
20 – 25 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562
04 – 09 กรกฎาคม 2562
11 – 16 กรกฎาคม 2562
12 – 17 กรกฎาคม 2562
18 – 23 กรกฎาคม 2562
25 – 30 กรกฎาคม 2562
01 – 06 สิงหาคม 2562
07 – 12 สิงหาคม 2562
08 – 13 สิงหาคม 2562
15 – 20 สิงหาคม 2562
22 – 27 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562
05 – 10 กันยายน 2562
19 – 24 กันยายน 2562
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562
11 – 16 ตุลาคม 2562
12 – 17 ตุลาคม 2562
17 – 22 ตุลาคม 2562
18 – 23 ตุลาคม 2562
19 – 24 ตุลาคม 2562
25 – 30 ตุลาคม 2562
26 – 31 ตุลาคม 2562
07 – 12 พฤศจิกายน 2562
08 – 13 พฤศจิกายน 2562
14 – 19 พฤศจิกายน 2562
15 – 20 พฤศจิกายน 2562
21 – 26 พฤศจิกายน 2562
22 – 27 พฤศจิกายน 2562
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562
05 – 10 ธันวาคม 2562
06 – 11 ธันวาคม 2562
07 – 12 ธันวาคม 2562
19 – 24 ธันวาคม 2562
26 – 31 ธันวาคม 2562
28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 62
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
20,999
20,999
19,999
22,999
23,999
21,999
23,999
21,999
22,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
23,999
23,999
21,999
23,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
23,999
23,999
22,999
22,999
25,999
29,999
29,999


โปรแกรม:  ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขามังกรหยก

โดยสายการบิน: Thai Airways (TG)

จุดเด่นของโปรแกรม:

 • เมืองต้าหลี่ เมืองที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน
 • เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่
 • เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรี-ล่า ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน
 • ชม โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งเกิดจากแม่น้ำจินซาเจียง ที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต
 • ช่องเขาเสือกระโจน ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก
 • เมืองจงเตี้ยน ระหว่างทางท่านจะได้พบกับท้องทุ่งกว้างแห่งทิเบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญ้าอยู่ข้างบ้านของชาวทิเบต
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
 • สระน้ำมังกรดำ อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า สวนยู้วฉวน
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร
 • ชม โชว์จางอี้โหม่ว ซึ่งกำกับการแสดงโดยจาง อี้ โหมว
 • เมืองโบราณกวนตู้ เมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุราวๆหลายร้อยปี
 • วัดหยวนทง ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่ใหญ่มี่สุด


รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – เมืองเสี่ยงยิน
วันที่ 2 : เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) – เมืองเก่าจงเตี้ยน
วันที่ 3 : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่ 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) – โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – เมืองเสี่ยงยิน
วันที่ 5 : เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
วันที่ 6 : ร้านชา – วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ

Powered by MakeWebEasy.com