ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง

SKU : LPZ1-ZCSX02

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 ก.ค. ถึง 02 ธ.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-ZCSX02

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
04 – 09 กรกฎาคม 2562
11 – 16 กรกฎาคม 2562
18 – 23 กรกฎาคม 2562
25 – 30 กรกฎาคม 2562
01 – 06 สิงหาคม 2562
08 – 13 สิงหาคม 2562
15 – 20 สิงหาคม 2562
22 – 27 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562
05 – 10 กันยายน 2562
12 – 17 กันยายน 2562
19 – 24 กันยายน 2562
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562
10 – 15 ตุลาคม 2562
17 – 22 ตุลาคม 2562
18 – 23 ตุลาคม 2562
23  - 28 ตุลาคม 2562
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562
06 – 11 พฤศจิกายน 2562
13 – 18 พฤศจิกายน 2562
20 – 25 พฤศจิกายน 2562
27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562
15,999
16,999
15,999
16,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
16,999
16,999
16,999
21,999
16,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999


โปรแกรม:  ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง

โดยสายการบิน: Thai Smile (WE)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • สะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส
  • เมืองโบราณเฟิ่งหวง ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง
  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาจักรพรรดิ์
  • ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่มีความสูง 326 เมตร
  • ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย
  • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาเทียนเหมินซาน
  • ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
  • ถ้ำประตูสวรรค์ เกิดเหตุการณ์หน้าผาของภูเขาซ่งเหลียง ที่สูงนับพันเมตรถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถ้ำขนาดมหึมาคล้ายช่องประตูยักษ์
  • ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งช้อปปิ้งหลักของเมืองฉางซา

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา - เมืองฉางเต๋อ
วันที่ 2 : เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง
วันที่ 3 : เมืองจางเจียเจี้ย - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง
วันที่ 4 : แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย  
วันที่ 5 : ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
วันที่ 6 : เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

Powered by MakeWebEasy.com