ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ เขางวงช้าง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPZ1-BZKWL01

6 วัน 5 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 เม.ย. ถึง 16 ต.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-BZKWL01

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
04 – 09 เมษายน 2562
10 – 15 พฤษภาคม 2562
17 – 22 พฤษภาคม 2562
13 – 18 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. – 02 ก.ค.2562
08 – 13 สิงหาคม 2562
22 – 27 สิงหาคม 2562
05 – 10 กันยายน 2562
19 – 24 กันยายน 2562
11 – 16 ตุลาคม 2562
17,999
15,999
16,999
15,999
15,999
17,999
15,999
15,999
15,999
17,999


โปรแกรม:  ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ เขางวงช้าง

โดยสายการบิน: CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ภูเขาเหยาซาน นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองกุ้ยหลิน
  • ถ้ำทะลุ ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทำให้ถ้ำนี้ความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นลำดับ 3 ของถ้ำในตัวเมืองกุ้ยหลิน
  • ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW การแสดงสุดอลังการที่ลำสมัยด้วยเทคนิคพิเศษ
  • นาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันได ที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขา
  • ชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน
  • เที่ยวชม ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว ถนนแห่งนี้นอกจากของซื้อของขายที่มีมากมาย
  • ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง ชมความงาม 2 ฝั่งของแม่น้ำหลีเจียงที่สวยงาม
  • ศาลาเซียวเหยา เป็นศาลาโบราณหนึ่งในสี่แห่งที่มีชื่อเสียงของจีน
  • อิสระช้อบปิ้งที่ ถนนโบราณตงซี  หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ซอยตงซี
  • ถ่ายรูปกับ เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล


รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองกุ้ยหลิน
วันที่ 2 : กุ้ยหลิน - เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - สวนฉวนซาน - ถ้ำทะลุ - ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW
วันที่ 3 : ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - หลงเซิน - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - หมู่บ้านชาวจ้วง - กุ้ยหลิน
วันที่ 4 : เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) - เขาเซียงกง - เมืองหยางซั่ว - ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
วันที่ 5 : ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ร้านผ้าไหม - หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - ศาลาเซียวเหยา -    ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
วันที่ 6 : สนามบินกุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Powered by MakeWebEasy.com