ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขางวงช้าง แม่น้ำหลี่เจียง

LPZ1-BZKWL04

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 10 เม.ย. ถึง 27 ต.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-BZKWL04

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
10 – 14 เมษายน 2562
24 – 28 เมษายน 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
05 – 09 มิถุนายน 2562
19 – 23 มิถุนายน 2562
10 – 14 กรกฎาคม 2562
17 – 21 กรกฎาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
11 – 15 กันยายน 2562
25 – 29 กันยายน 2562
09 – 13 ตุลาคม 2562
23 – 27 ตุลาคม 2562
18,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
15,999
15,999


โปรแกรม:  ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขางวงช้าง แม่น้ำหลี่เจียง

โดยสายการบิน: CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ภูเขาเหยาซาน นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองกุ้ยหลิน
  • ถ้ำทะลุ ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทำให้ถ้ำนี้ความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นลำดับ 3 ของถ้ำในตัวเมืองกุ้ยหลิน
  • โชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงที่ผสมผสานระหว่างบัลเลย์กับกายกรรมเข้าด้วยกัน
  • ชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน
  • ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW การแสดงสุดอลังการที่ลำสมัยด้วยเทคนิคพิเศษ
  • เที่ยวชม ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว ถนนแห่งนี้นอกจากของซื้อของขายที่มีมากมาย
  • ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง ชมความงาม 2 ฝั่งของแม่น้ำหลีเจียงที่สวยงาม
  • ถ่ายรูปกับ เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล
  • อิสระช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดินเจิ้งหยาง และตลาดใต้ดิน


รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองกุ้ยหลิน
วันที่ 2 : กุ้ยหลิน - เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) - ร้านหยก - สวนฉวนซาน - ถ้ำทะลุ -                  ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
วันที่ 3 : เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) - ร้านบัวหิมะ - เขาเซียงกง - เมืองหยางซั่ว - ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
วันที่ 4 : ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - กุ้ยหลิน - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน
วันที่ 5 : สนามบินกุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Powered by MakeWebEasy.com