ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา

LPI2-XWT36

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 มิ.ย. ถึง 02 ก.ย. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPI2-XWT36

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
01-05 มิถุนายน 62
02-06 มิถุนายน 62
05-09 มิถุนายน 62
06-10 มิถุนายน 62
08-12 มิถุนายน 62
09-13 มิถุนายน 62
12-16 มิถุนายน 62
15-19 มิถุนายน 62
16-20 มิถุนายน 62
19-23 มิถุนายน 62
20-24 มิถุนายน 62
22-26 มิถุนายน 62
23-27 มิถุนายน 62
26-30 มิถุนายน 62
27มิถุนายน-01กรกฎคม 62
29มิถุนายน-03กรกฎคม 62
30มิถุนายน-04กรฎาคม 62
03-07 กรกฎาคม 62
04-08 กรกฎาคม 62
06-10 กรกฎาคม 62
07-11 กรกฎาคม 62
10-14 กรกฎาคม 62
11-15 กรกฎาคม 62
13-17 กรกฎาคม 62
14-18 กรกฎาคม 62
17-21 กรกฎาคม 62
18-22 กรกฎาคม 62
20-24 กรกฎาคม 62
21-25 กรกฎาคม 62
24-28 กรกฎาคม 62
25-29 กรกฎาคม 62
27-31 กรกฎาคม 62
28กรกฎาคม-01สิงหาคม 62
31กรกฎาคม-04สิงหาคม 62
01-05 สิงหาคม 62
03-07 สิงหาคม 62
04-08 สิงหาคม 62
07-11 สิงหาคม 62
08-12 สิงหาคม 62
10-14 สิงหาคม 62
11-15 สิงหาคม 62
14-18 สิงหาคม 62
15-19 สิงหาคม 62
17-21 สิงหาคม 62
18-22 สิงหาคม 62
21-25 สิงหาคม 62
22-26 สิงหาคม 62
24-28 สิงหาคม 62
25-29 สิงหาคม 62
28สิงหาคม-01กันยายน 62
29สิงหาคม-02กันยายน 62
12,888
11,888
13,888
12,888
12,888
11,888
13,888
12,888
12,888
13,888
13,888
12,888
12,888
13,888
12,888
12,888
12,888
13,888
12,888
12,888
12,888
14,888
16,888
16,888
15,888
14,888
12,888
13,888
12,888
13,888
13,888
13,888
12,888
13,888
12,888
12,888
12,888
14,888
15,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
12,888
13,888
13,888
12,888
12,888
13,888
13,888


โปรแกรม: ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา

โดยสายการบิน:  NOK SCOOT ( XW )

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
  • ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
  • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
  • อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
  • ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
  • กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
  • ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
  • ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี               
  • เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+สลัดบาร์ , Steamer Feast,เสี่ยวหลงเปา

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 :  ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 :  ท่าอากาศยานเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินวู่ – ไทจง – Chocolate Castel – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 : ไทจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ดิวตี้ฟรี
วันที่ 4 : ไทเป – จิ่วเฟิ่น – เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 5 :  สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com