ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า ตลาดหงหยาต้ง

SKU : LPZ1-ZCKG02

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 19 ก.ค. ถึง 23 ก.ย. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-ZCKG02

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
19 – 22 กรกฎาคม 2562
09 – 12 สิงหาคม 2562
23 – 26 สิงหาคม 2562
06 – 09 กันยายน 2562
13 – 16 กันยายน 2562
20 – 23 กันยายน 2562
14,999
16,999
15,999
14,999
14,999
14,999


โปรแกรม: ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า ตลาดหงหยาต้ง

โดยสายการบิน: Thai Smile (WE) 

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เมืองอู่หลง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี
  • สู่ เมืองฉงชิ่ง ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจีน
  • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ หรือ เทียนเชิงซ่านเฉียว ถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเมืองอู่หลง
  • ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแก้วอู่หลง
  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ถ้ำฝูหยง หรือ ฝูหยงต้ง ถ้ำมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A
  • ตลาดหงหยาต้ง ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดยักษ์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ
  • ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชมวิวเมืองฉงชิ่งในยามค่ำคืน
  • หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของมหานครฉงชิ่ง


รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง
วันที่ 2 : เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว
วันที่ 3 : ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง   
วันที่ 4 : หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

Powered by MakeWebEasy.com