ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย อุทยานหลุมฟ้า

LPZ1-ZCKG03

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 17 ต.ค. ถึง 02 ธ.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-ZCKG03

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
17 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
23 – 26 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562
01 – 04 พฤศจิกายน 2562
08 – 11 พฤศจิกายน 2562
15 – 18 พฤศจิกายน 2562
22 – 25 พฤศจิกายน 2562
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562
14,999
15,999
16,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999


โปรแกรม: ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย อุทยานหลุมฟ้า

โดยสายการบิน: Thai Smile (WE) 

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เมืองอู่หลง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี
  • สู่ เมืองฉงชิ่ง ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจีน
  • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ หรือ เทียนเชิงซ่านเฉียว ถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเมืองอู่หลง
  • ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแก้วอู่หลง
  • เก็บภาพความประทับใจ ถนนแปะก๊วย ที่ระหว่างทางเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วยมากมายตลอดถนน
  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ถ้ำฝูหยง หรือ ฝูหยงต้ง ถ้ำมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A
  • ตลาดหงหยาต้ง ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดยักษ์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ
  • ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชมวิวเมืองฉงชิ่งในยามค่ำคืน
  • หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของมหานครฉงชิ่ง


รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง  
วันที่ 2 : เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – ถนนแปะก๊วย
วันที่ 3 : ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง    
วันที่ 4 : หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)   

Powered by MakeWebEasy.com