ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส ชมโชว์ KOSTROMA

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPB11-DME04TG

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ส.ค. ถึง 10 ก.ย. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPB11-DME04TG

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
07 - 11 ส.ค.6239,900


โปรแกรม: ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส ชมโชว์ KOSTROMA

โดยสายการบิน: Thai Airways (TG)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์
  • เมืองซาร์กอร์ส เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เป็นที่ตั้ง ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ ที่สุด
  • โบสถ์โฮลีทรินิตี้ ซึ่งเป็นโบสถ์แห่งแรกของเมือง
  • จัตุรัสแดง สถานที่สำคัญใจกลางเมืองมอสโคว์
  • มหาวิหารเซนต์ บาซิล สถานที่ที่ซึ่งถูกยอมรับว่าสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว์
  • ช้อปปิงที่ ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์
  • ชมโชว์การเต้น “KOSTROMA" ชมโชว์ Kostroma Russian National Dance Show อันแสนวิเศษระยะเวลาการแสดง 2 ชั่วโมง
  • พระราชวังเคลมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซีย
  • ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ตั้งอยู่อยู่ในเขตพระราชวังเครมลิน
  • หมู่บ้านโคโลเมนสโคว หมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อพระวงศ์ของรัสเซีย

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
วันที่ 2 : ซากอส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้า GUM – ชมการแสดง Kostroma Dance Show
วันที่ 3 : พระราชวังเคลมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ – พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ – หมู่บ้านโคโลเมนสโคว – Moscow Metro – ถนนอารบัต                  
วันที่ 4 : พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย – หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – ตลาดอิสไมโลโว่ – สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
วันที่ 5 : สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ  

Powered by MakeWebEasy.com