ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ วิคตอเรียพีค

SKU : LPC4-HKGCX001

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 07 ก.ค. ถึง 28 ต.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์:  LPC4-HKGCX001

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
07 – 09  กรกฏาคม 2562
19 – 21  กรกฏาคม 2562
26 – 28  กรกฏาคม 2562
02 – 04  สิงหาคม  2562
17 – 19  สิงหาคม  2562
25 – 27  สิงหาคม  2562
07 – 09  กันยายน  2562
13 – 15  กันยายน  2562
26 – 28  ตุลาคม 2562
14,900.-
15,900.-
18,900.-
16,900.-
16,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
16,900.-


โปรแกรม: ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ วิคตอเรียพีค

โดยสายการบิน: CATHAY PACIFIC (CX)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • สัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจกับ กระเช้าลอยฟ้านองปิง 
  • สักการะ พระใหญ่โป่วหลิน แห่งเกาะลันเตา
  • อิสระช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL
  • วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เดิมที่วัดนี้เป็นวัดเล็กๆเป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถาน
  • ไหว้พระขอพรต่อ ณ วัดหวังต้าเซียน  
  • จุดชมวิวบนเขาวิคตอเรียพีค ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ในมุมสวยงาม
  • REPULSE BAY  หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุด
  • อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล 
  • Avenue of Star ถนนซุปเปอร์สตาร์ ชมรูปปั้นของนักแสดงชื่อดัง และรอยเท้าพิมพ์มือของดาราดังๆ

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง 360 –  หมู่บ้านนองปิง – พระใหญ่โป้วหลิน –  อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet
วันที่ 2 : วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ – จุดชมวิว วิคตอเรียพีค (Mid level of the peak) – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล
วันที่ 3 : อิสระท่องเที่ยวช็อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ – กรุงเทพ                                            
Powered by MakeWebEasy.com