ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย เมืองทรอย สวนผลไม้

LPC4-ISTTK001

9 วัน 6 คืน เดินทางช่วงวันที่ 06 ส.ค. ถึง 02 พ.ย. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPC4-ISTTK001

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
06 – 14 สิงหาคม 2562 
20 – 28 สิงหาคม 2562
03 – 11 กันยายน 2562
17 – 25 กันยายน 2562
01 - 09 ตุลาคม 2562
08 – 16 ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562
35,900
34,900
34,900
34,900
34,900
35,900
34,900


โปรแกรม: ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย เมืองทรอย สวนผลไม้

โดยสายการบิน: TURKISH AIRLINES (TK)

จุดเด่นของโปรแกรม:

 • เมืองทรอย ที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีต ถ่ายรูปกับม้าไม้ตามตำนาน 
 • นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชม วิหารอะโครโปลิส ซึ่งเป็นที่ขนานนามถึงประหนึ่งดั่งดินแดนในสรวงสวรรค์
 • เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี
 • ปราสาทปุยฝ้าย มีจุดเด่นที่หน้าผาสีขาวขุ่นหน้าตาเหมือนธารน้ำแข็งขั้นบันได
 • นครใต้ดินคาร์ตัค ซึ่งเกิดจากการขุดเจาะพื้นดินในยามสงครามในอดีต
 • ชมการแสดงระบำหน้าท้อง เป็นความบันเทิงเริงใจที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณหลายพันปี
 • ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ ที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์
 • แวะถ่ายรูป ทะเลสาบน้ำเค็ม ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่อันดับสองของตุรกี
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1 
 • ตลาดสไปซ์ ตลาดนี้จะขายเครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากนั้นก็มีสินค้าอื่นๆ
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สวยงามสองฝั่ง ฝั่งยุโรป- ผ่านพระราชวังโดลบามาเช
 • มหาวิหารเซนต์โซเฟีย หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • ฮิปโปโดรม คือสิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
วันที่ 2 : อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
วันที่ 3 : วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่ 
วันที่ 4 : เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – ชมสวนผลไม้มืองอิสปาร์ต้า – เมืองคอนย่า
วันที่ 5 : คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่ 6 : ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า
วันที่ 7 : กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่ 8 : มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ท่าอากาศอิสตันบูล
วันที่ 9 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
Powered by MakeWebEasy.com