ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ ระบำหน้าท้อง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPC4-ISTPS001

8 วัน 6 คืน เดินทางช่วงวันที่ 13 พ.ค. ถึง 05 ส.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPC4-ISTPS001

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
13 – 20 พฤษภาคม 62 
27 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 62
03 – 10 มิถุนายน 62
17 – 24 มิถุนายน 62
19 – 26 กรกฎาคม 62
29 กรกฎาคม – 05 สิงหาคม 62 
28,900
26,900
27,900
27,900
28,900
29,900


โปรแกรม: ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ ระบำหน้าท้อง

โดยสายการบิน: UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เมืองทรอย ที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีต ถ่ายรูปกับม้าไม้ตามตำนาน 
  • นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชม วิหารอะโครโปลิส ซึ่งเป็นที่ขนานนามถึงประหนึ่งดั่งดินแดนในสรวงสวรรค์
  • เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี
  • ปราสาทปุยฝ้าย มีจุดเด่นที่หน้าผาสีขาวขุ่นหน้าตาเหมือนธารน้ำแข็งขั้นบันได
  • นครใต้ดินคาร์ตัค ซึ่งเกิดจากการขุดเจาะพื้นดินในยามสงครามในอดีต
  • ชมการแสดงระบำหน้าท้อง เป็นความบันเทิงเริงใจที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณหลายพันปี
  • ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ ที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์
  • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สวยงามสองฝั่ง ฝั่งยุโรป- ผ่านพระราชวังโดลบามาเช
  • ตลาดสไปซ์ ตลาดนี้จะขายเครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากนั้นก็มีสินค้าอื่นๆ

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เคียฟ – อิสตันบูล
วันที่ 2 : อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
วันที่ 3 : วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่ 
วันที่ 4 : เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – ชมสวนดอกไม้เมืองอิสปาร์ต้า – เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่ 5 : ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า
วันที่ 6 : เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
วันที่ 7 : สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล
วันที่ 8 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
Powered by MakeWebEasy.com