ทัวร์เกาหลี สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ โซลทาวเวอร์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPT18-XJICN03

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 ต.ค. ถึง 03 ธ.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม : LPT18-XJICN03

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
01 – 05  ตุลาคม  2562
02 – 06  ตุลาคม  2562
03 – 07  ตุลาคม  2562
04 – 08  ตุลาคม  2562
05 – 09  ตุลาคม  2562
06 – 10  ตุลาคม  2562
07 – 11  ตุลาคม  2562
08 – 12  ตุลาคม  2562
09 – 13  ตุลาคม  2562
10 – 14  ตุลาคม  2562
11 – 15  ตุลาคม  2562
12 – 16  ตุลาคม  2562
13 – 17  ตุลาคม  2562
14 – 18  ตุลาคม  2562
15 – 19  ตุลาคม  2562
16 – 20  ตุลาคม  2562
17 – 21  ตุลาคม  2562
18 – 22  ตุลาคม  2562
19 – 23  ตุลาคม  2562 
20 – 24  ตุลาคม  2562 
21 – 25  ตุลาคม  2562 
22 – 26  ตุลาคม  2562 
23 – 27  ตุลาคม  2562 
24 – 28  ตุลาคม  2562
25 – 29  ตุลาคม  2562
26 – 30  ตุลาคม  2562
27 – 31  ตุลาคม  2562
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562
01 – 05 พฤศจิกายน 2562
02 – 06 พฤศจิกายน 2562
03 – 07 พฤศจิกายน 2562
04 – 08 พฤศจิกายน 2562
05 – 09 พฤศจิกายน 2562
06 – 10 พฤศจิกายน 2562
07 – 11 พฤศจิกายน 2562
08 – 12 พฤศจิกายน 2562
09 – 13 พฤศจิกายน 2562
10 – 14 พฤศจิกายน 2562
11 – 15 พฤศจิกายน 2562
12 – 16 พฤศจิกายน 2562
13 – 17 พฤศจิกายน 2562
14 – 18 พฤศจิกายน 2562
15 – 19 พฤศจิกายน 2562
16 – 20 พฤศจิกายน 2562
17 – 21 พฤศจิกายน 2562
18 – 22 พฤศจิกายน 2562
19 – 23 พฤศจิกายน 2562
20 – 24 พฤศจิกายน 2562
21 – 25 พฤศจิกายน 2562
22 – 26 พฤศจิกายน 2562
23 – 27 พฤศจิกายน 2562
24 – 28 พฤศจิกายน 2562
25 – 29 พฤศจิกายน 2562
26 – 30 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562
17,888.-
18,888.-
18,888.-
18,888.-
17,888.-
16,888.-
16,888.-
17,888.-
18,888.-
19,888.-
19,888.-
18,888.-
17,888.-
16,888.-
17,888.-
18,888.-
18,888.-
18,888.-
18,888.-
17,888.-
17,888.-
18,888.-
18,888.-
18,888.-
18,888.-
17,888.-
16,888.-
16,888.-
17,888.-
18,888.-
18,888.-
16,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
16,888.-
16,888.-
16,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
16,888.-
16,888.-
16,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
16,888.-
16,888.-
16,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
15,888.-
16,888.-
16,888.-
16,888.-


โปรแกรม: ทัวร์เกาหลี สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ โซลทาวเวอร์

โดยสายการบิน: AIR ASIA X (XJ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • โซลทาวเวอร์... หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก
  • สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์...สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
  • สะพานมาจังโฮซู... เปิดประสบการณ์หวาดเสียว
  • สวมชุดฮันบก… ชุดประจำชาติเกาหลี พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
  • ช้อปปิ้งย่านฮงแด + ย่านเมียงดง
  • พิเศษ !!..สำหรับสาวก HARRY POTTER กับ คาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – สะพานแขวนมาจังโฮซู –
สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
วันที่ 3 : โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์) – ศูนย์รวมเครื่องสำอาง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย – ศูนย์สมุนไพร – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ช็อปปิ้งย่านฮงแด
วันที่ 4 : ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก –
พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
วันที่ 5 : ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานดอนเมือง
Powered by MakeWebEasy.com