ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

SKU : LPT18-VZDAD08

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 มิ.ย. ถึง 26 ต.ค. 62

Share

Share


    

 

รหัสโปรแกรม : LPT18-VZDAD08

กำหนดการเดินทาง:

วันเดินทาง
ราคา(บาท)
01-04 มิถุนายน 2562
02-05 มิถุนายน 2562
07-10 มิถุนายน 2562
08-11 มิถุนายน 2562
09-12 มิถุนายน 2562
14-17 มิถุนายน 2562
15-18 มิถุนายน 2562
16-19 มิถุนายน 2562
21-24 มิถุนายน 2562
22-25 มิถุนายน 2562
27-30 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 2562
29 มิ.ย.-02 ก.ค. 2562
30 มิ.ย.-03 ก.ค. 2562
05-08 กรกฎาคม 2562
06-09 กรกฎาคม 2562
07-10 กรกฎาคม 2562
11-14 กรกฎาคม 2562
12-15 กรกฎาคม 2562
13-16 กรกฎาคม 2562
14-17 กรกฎาคม 2562
18-21 กรกฎาคม 2562
19-22 กรกฎาคม 2562
20-23 กรกฎาคม 2562
21-24 กรกฎาคม 2562
25-28 กรกฎาคม 2562
26-29 กรกฎาคม 2562
27-30 กรกฎาคม 2562
28-31 กรกฎาคม 2562
29 ก.ค.-01 ส.ค. 2562
01-04 สิงหาคม 2562
02-05 สิงหาคม 2562
03-06 สิงหาคม 2562
04-07 สิงหาคม 2562
08-11 สิงหาคม 2562
09-12 สิงหาคม 2562
10-13 สิงหาคม 2562
11-14 สิงหาคม 2562
12-15 สิงหาคม 2562
15-18 สิงหาคม 2562
16-19 สิงหาคม 2562
17-20 สิงหาคม 2562
18-21 สิงหาคม 2562
22-25 สิงหาคม 2562
23-26 สิงหาคม 2562
24-27 สิงหาคม 2562
25-28 สิงหาคม 2562
29 ส.ค.-01 ก.ย. 2562
30 ส.ค.-02 ก.ย. 2562
31 ส.ค.-03 ก.ย. 2562
01-04 กันยายน 2562
05-08 กันยายน 2562
06-09 กันยายน 2562
07-10 กันยายน 2562
08-11 กันยายน 2562
12-15 กันยายน 2562
13-16 กันยายน 2562
14-17 กันยายน 2562
15-18 กันยายน 2562
19-22 กันยายน 2562
20-23 กันยายน 2562
21-24 กันยายน 2562
22-25 กันยายน 2562
26-29 กันยายน 2562
27-30 กันยายน 2562
28 ก.ย.-01 ต.ค. 2562
29 ก.ย.-02 ต.ค. 2562
01-04 ตุลาคม 2562
02-05 ตุลาคม 2562
03-06 ตุลาคม 2562
04-07 ตุลาคม 2562
05-08 ตุลาคม 2562
06-09 ตุลาคม 2562
07-10 ตุลาคม 2562
08-11 ตุลาคม 2562
09-12 ตุลาคม 2562
10-13 ตุลาคม 2562
11-14 ตุลาคม 2562
12-15 ตุลาคม 2562
13-16 ตุลาคม 2562
14-17 ตุลาคม 2562
15-18 ตุลาคม 2562
16-19 ตุลาคม 2562
17-20 ตุลาคม 2562
18-21 ตุลาคม 2562
19-22 ตุลาคม 2562
20-23 ตุลาคม 2562
21-24 ตุลาคม 2562
22-25 ตุลาคม 2562
23-26 ตุลาคม 2562
12,999
11,999
12,999
12,999
10,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
14,999
14,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
14,999
14,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
13,999
13,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
14,999
14,999
13,999
11,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
11,999
11,999
12,999

โปรแกรม: ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

สายการบิน: Viet Jet Air (VZ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี
  • นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์
  • เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
  • ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์
  • ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน
  • นั่งเรือกระด้ง
  • สักการะวัดหลินห์อึ๋ง
  • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม – แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น
วันที่ 2 : เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า – สวนสนุก The Fantasy Park – สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR – สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)   
วันที่ 3 : วัดหลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดฟุกเกี๋ยน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร       
วันที่ 4 : เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

Powered by MakeWebEasy.com