ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง สวนสนุกวินเพิร์ล ดาลัด

SKU : LPT18-FDCXR02

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 ส.ค. ถึง 23 ต.ค. 62

Share

Share


    

 

รหัสโปรแกรม : LPT18-FDCXR02

กำหนดการเดินทาง:

วันเดินทาง
ราคา(บาท)
02-05 สิงหาคม 2562
09-12 สิงหาคม 2562
11-14 สิงหาคม 2562
16-19 สิงหาคม 2562
18-21 สิงหาคม 2562
23-26 สิงหาคม 2562
25-28 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม-02 กันยายน 2562
01-04 กันยายน 2562
06-09 กันยายน 2562
08-11 กันยายน 2562
13-16 กันยายน 2562
15-18 กันยายน 2562
20-23 กันยายน 2562
22-25 กันยายน 2562
27-30 กันยายน 2562
29 กันยายน-02 ตุลาคม 2562
04-07 ตุลาคม 2562
06-09 ตุลาคม 2562
11-14 ตุลาคม 2562
13-16 ตุลาคม 2562
18-21 ตุลาคม 2562
20-23 ตุลาคม 2562
11,999
12,999
13,999
11,999
12,999
12,999
12,999
10,999
11,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
11,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999

โปรแกรม: ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง สวนสนุกวินเพิร์ล ดาลัด

สายการบิน: AIR ASIA (FD)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม
  • สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมสวนสนุก สวนน้ำ ณ วินเพิร์ลแลนด์
  • นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา
  • ขึ้นกระเช้าชมวัดตั๊กลัม
  • ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม
  • ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามของเมืองดาลัด

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา –ตลาดไนซ์มาร์เก็ต
วันที่ 2 : เมืองดาลัด – วัดตั๊กลัม – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ – เครซี่เฮ้าส์ – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ญาจาง – ตลาดดัม  
วันที่ 3 : เมืองญาจาง – โบสถ์ญาจาง – วัดลองเซิน – ปราสาทโพนากา – วินเพิร์ลแลนด์
วันที่ 4 :
เมืองญาจาง – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com