ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูจิชั้น5 ช้อปปิ้งจุใจ

SKU : LPT18-XJ137

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 ก.ย ถึง 27 ต.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPT18-XJ137

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2562
02-06 ตุลาคม 2562
04-08 ตุลาคม 2562
06-10 ตุลาคม 2562
09-13 ตุลาคม 2562
11-15 ตุลาคม 2562
13-17 ตุลาคม 2562
16-20 ตุลาคม 2562
18-22 ตุลาคม 2562
20-24 ตุลาคม 2562
23-27 ตุลาคม 2562
23,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
27,888.-
25,888.-
27,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
27,888.-


โปรแกรม:
ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูจิชั้น5 ช้อปปิ้งจุใจ

โดยสายการบิน:  AIR ASIA X (XJ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี
  • เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ
  • อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
  • เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ
  • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 : สนามบินชูบุเซ็นแทรร์  นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองมัตสึโมโตะ
วันที่ 3 : เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โกเทมบะ เอ้าเลท – ออนเซ็น
วันที่ 4 : ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ) – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
วันที่ 5 : เมืองนาโกย่า – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com