ทัวร์โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า แช่น้ำแร่ ขาปูยักษ์

LPJ6-PJP042TG

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 พ.ย. ถึง 26 พ.ย. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPJ6-PJP042TG

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
01 – 06  พ.ย. 62
07 – 12  พ.ย. 62
14 – 19  พ.ย. 62
21 – 26  พ.ย. 62
38,999
39,999
39,999
39,999


โปรแกรม:
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า แช่น้ำแร่ ขาปูยักษ์

โดยสายการบิน:  THAI AIRWAYS (TG)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • วัดอาซากุสะ  วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์
  • หอคอยโตเกียวสกาย ทรี(Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว
  • วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ
  • ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ
  • หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) ตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาว่า
  • แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น
  • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
  • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ทะเลสาบฮามานาโกะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่ 4 : เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยะมิซุ – ย่านกิอน
วันที่ 5 : หุบเขามิโนะ – น้ำตกมิโนะ – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – พระพุทธรูปไดบุทสึ – โอซาก้า –  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 6 :
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ – ห้างอิออน – สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com