ทัวร์โตเกียว ฟูจิ แช่ออนเซ็น ห้างโอไดบะ

รหัสสินค้า : LPJ6-PJP14XW

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 มิ.ย. ถึง 29 ก.ย. 62

Share

รายละเอียดสินค้า

    

 

รหัสทัวร์: LPJ6-PJP14XW

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
01-05 มิ.ย.62
05-09 มิ.ย.62
07-11 มิ.ย.62
8-12 มิ.ย.62
10-14 มิ.ย.62
13-17 มิ.ย.62
14-18 มิ.ย.62
19-23 มิ.ย.62
21-25 มิ.ย.62
27 มิ.ย.-01 ก.ค.62
28 มิ.ย.-02 ก.ค.62
03-07 ก.ค.62
05-09 ก.ค.62
10-14 ก.ค.62
11-15 ก.ค.62
12-16 ก.ค.62
13-17 ก.ค.62
17-21 ก.ค.62
19-23 ก.ค.62
25-29 ก.ค.62
26-30 ก.ค.62
08-12 ส.ค.62 
09-13 ส.ค.62 
23-27 ส.ค.62
30ส.ค.-3 ก.ย.62
06-10 ก.ย.62
13-17 ก.ย.62
20-24 ก.ย.62
25-29 ก.ย.62
19,999
21,999
20,999
19,999
16,999
21,999
20,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
22,999
24,999
24,999
24,999
26,999
25,999
24,999
29,999
29,999
29,999
29,999
25,999
23,999
22,999
22,999
22,999
23,999


โปรแกรม:
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ แช่ออนเซ็น ห้างโอไดบะ

โดยสายการบิน:  NOKSCOOT (XW)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์
  • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ
  • ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ
  • แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชงชาแบบญี่ปุ่น – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น
วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – ห้างโอไดบะ ไดเวอร์ซิตตี้ – ชมกันดั้มตัวใหญ่
วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ 5 : วัดนาริตะซัน – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

สินค้าเกี่ยวข้อง

LPD9-AY002

12 วัน 10 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 ธันวาคม 2562 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2563

 
THB 105,000 ฿ 105,000

LPV7-EURO1

10 วัน 7 คืน เดินทางช่วงวันที่ 17 ต.ค. ถึง 26 ต.ค.62

 
THB 70,900 ฿ 70,900

LPT18-VZTPE01

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 28 ธ.ค. ถึง 01 ม.ค. 63

 
THB 25,888 ฿ 25,888

LPZ1-ZCAI01

6 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 ต.ค. 62 ถึง 22 มี.ค 63

 
THB 29,999 ฿ 29,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com