ทัวร์โตเกียว ฟูจิ อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

LPG14-NRT13XJ

6 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 30 ต.ค. ถึง 26 ต.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPG14-NRT13XJ

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
30 – 04 ตุลาคม 2562
01 – 05 ตุลาคม 2562
02 - 06 ตุลาคม 2562
03 - 07 ตุลาคม 2562
04 - 08 ตุลาคม 2562
08 - 12 ตุลาคม 2562
09 - 13 ตุลาคม 2562
10 - 14 ตุลาคม 2562
11 - 15 ตุลาคม 2562
15 - 19 ตุลาคม 2562
16 - 20 ตุลาคม 2562
17 – 21 ตุลาคม 2562
18 - 22 ตุลาคม 2562
19 - 23 ตุลาคม 2562
20 - 24 ตุลาคม 2562
21 - 25 ตุลาคม 2562
22 - 26 ตุลาคม 2562
21,889
22,889
23,889
23,889
23,889
23,889
23,889
26,889
26,889
22,889
23,889
23,889
23,889
25,889
23,889
23,889
23,889


โปรแกรม:
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

โดยสายการบิน:  AIR ASIA X (XJ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์
  • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5
  • หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village)
  • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนที่สวยงามบริเวณในมหาวิทยาลัยโตเกียว
  • ช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ
  • วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
วันที่ 3 :  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ  –  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ– นาริตะ
วันที่ 4 : อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
วันที่ 5 : วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ – ดองกี้ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

Powered by MakeWebEasy.com