ทัวร์นาโกย่า เกียวโต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

LPG14-NGO01JL

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 ต.ค ถึง 01 ธ.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPG14-NGO01JL

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
03 – 07 ตุลาคม 62
09 – 13 ตุลาคม 62
10 – 14 ตุลาคม 62
19 – 23 ตุลาคม 62
22 – 26 ตุลาคม 62
23 – 27 ตุลาคม 62
30 ตค. – 03 พย. 62
09 – 13 พฤศจิกายน 62
15 – 19 พฤศจิกายน 62
21 – 25 พฤศจิกายน 62
27 พย. – 01 ธค. 62
29,999
29,999
31,999
31,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999


โปรแกรม: ทัวร์นาโกย่า เกียวโต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

โดยสายการบิน:  JAPAN AIRLINES (JL)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
  • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกียวโต
  • ชมความสวยงามของ ดอกโคเซีย ที่สวน Hirugano Picknick Garden
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go)
  • คานาซาว่า สเตชั่น (Kanazawa Station) เป็นสถานีรถไฟประตูสู่เมืองคานาซาว่า
  • ปราสาทคานาซาว่า (Kanazawa Castle)

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 : สนามบินนาโกย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออนมอลล์  – ชิงะ
วันที่ 3 : ชมดอกโคเซีย – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – คานาซาว่า สเตชั่น
วันที่ 4 : ปราสาทคานาซาวะ – สวนเค็นโรคุเอ็น  – ตลาดปลาโอมิโจ – DUTY FREE – ดูใบไม้เปลี่ยนสี โอบาระ
วันที่ 5 : สนามบินนาโกย่า – สนามบินสุวรรณภูมิ

Powered by MakeWebEasy.com