ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น วัดหวังต้าเซียน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPG14-MFM03FD

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 12 ต.ค. 62 ถึง 03 ม.ค 63

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์:  LPG14-MFM03FD

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
12-15 ตุลาคม 62
13-16 ตุลาคม 62
17-20 ตุลาคม 62
18-21 ตุลาคม 62
19-22 ตุลาคม 62
20-23 ตุลาคม 62
24-27 ตุลาคม 62
25-28 ตุลาคม 62
26-29 ตุลาคม 62
31 ต.ค.- 03 พ.ย. 62
02-05 พฤศจิกายน 62
07-10 พฤศจิกายน 62
09-12 พฤศจิกายน 62
14-17 พฤศจิกายน 62
16-19 พฤศจิกายน 62
21-24 พฤศจิกายน 62
23-26 พฤศจิกายน 62
28 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
30 พ.ย.-03 ธ.ค. 62
12-15 ธันวาคม 62
14-17 ธันวาคม 62
19-22 ธันวาคม 62
20-23 ธันวาคม 62
21-24 ธันวาคม 62
22-25 ธันวาคม 62
29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63
30 ธ.ค.-02ม.ค. 63
31 ธ.ค.-03ม.ค. 63
01-04 มกราคม 63
03-06 มกราคม 63
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
19,999
19,999
19,999
17,999
12,999


โปรแกรม: ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น วัดหวังต้าเซียน

โดยสายการบิน: AIR ASIA (FD)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชมโชว์ วัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชว์แสง สี เสียง ซึ่งเป็นโชว์ประกอบการแต่งกายต่างๆ
  • วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง
  • วัดหวังต้าเซียน ได้ชื่อว่าเป็นวัดไหว้พระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแม่น 
  • วัดกวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ 
  • หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณที่สวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณ

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์วัฒนธรรมจีน –
ตลาดใต้ดินกงเป่ย

วันที่ 2 : จูไห่ – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนซุปเปอร์สตาร์ – ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น
วันที่ 3 : เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา – หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็น
เตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of  China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม   พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่งง
วันที่ 4 : เซินเจิ้น – จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า

Powered by MakeWebEasy.com