ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์

LPG14-HKG02HX

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 09 ต.ค. 62 ถึง 29 ต.ค 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์:  LPG14-HKG02HX

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
09-11 ต.ค. 62
23-25 ต.ค. 62
27-29 ต.ค. 62
13,989
13,989
13,989


โปรแกรม: ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์

โดยสายการบิน: Hongkong Airline (HX)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) (รวมค่าเข้าเรียบร้อยแล้ว) ดินแดนฝัน เข้าสู่อาณาจักรแห่งเวทย์มนตร์
  • วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณความ
  • หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรัพย์ของนักช้อปปิ้ง
  • ชมโชว์น้ำพุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชว์น้ำพุกลางแจ้ง ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเซินเจิ้น
  • วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน
  • วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดไหว้พระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแม่น
  • รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยว

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 :  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - ดิสนีย์แลนด์ - เมืองเซินเจิ้น
วันที่ 2 : เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านยางพารา - ร้านยา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง
วันที่ 3 : เมืองเซินเจิ้น - เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - รีพลัส เบย์ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) พิเศษ !! เมนูห่านย่าง
Powered by MakeWebEasy.com