ทัวร์เกาหลี ปูซาน นั่งกระเช้าชมวิว ตลาดนัมโพดง

SKU : LPS5-PUSLJ01

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 ก.ย. ถึง 03 พ.ย. 62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม : LPS5-PUSLJ01

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
03 - 07 กันยายน 2562
06 - 10 กันยายน 2562
09 - 13 กันยายน 2562
20 - 24 กันยายน 2562
23 - 27 กันยายน 2562
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2562
30 ก.ย. - 04 ต.ค. 2562
06 - 10 ตุลาคม 2562
08 - 12 ตุลาคม 2562
11 - 15 ตุลาคม 2562
14 - 18 ตุลาคม 2562
15 - 19 ตุลาคม 2562
18 - 22 ตุลาคม 2562
20 - 24 ตุลาคม 2562
22 - 26 ตุลาคม 2562
25 - 29 ตุลาคม 2562
30 ต.ค. - 03 พ.ย. 2562
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
14,888
14,888
15,888
14,888
15,888
15,888
15,888

โปรแกรม : ทัวร์เกาหลี ปูซาน นั่งกระเช้าชมวิว ตลาดนัมโพดง

สายการบิน : JIN AIR (LJ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • สวนแดวังกัม สวนสาธารณะริมทะเล
  • สวนสาธารณแทฮวากัง สวนสาธารณะขนาดใหญ่  ซึ่งถูกโอบล้อมไปด้วยแม่น้ำแทฮวากัง
  • จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE
  • ซองโด SKY WALK (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์แบบปกติ)
  • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ของเมืองปูซาน
  • อาคารนูริ มารู เป็นอาคารรูปทรงกลมดีไซน์แปลกที่ตั้งอยู่ริมทะเล
  • หอคอยปูซานทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟต์)
  • ช้อปปิ้งที่ ตลาดนัมโพดง เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าใจกลางเมืองปูซาน
  • ออยุคโด สกายวอร์ค สถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของปูซาน


รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - ปูซาน (สนามบินกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้)
วันที่ 2 : สนามบินกิมแฮ - เมืองอุลซาน - สวนแดวังกัม ริมทะเล - สวนสาธารณะแทฮวา (ชมสวนดอกไม้ ป่าไผ่ ที่สวยงาม)  - จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE
วันที่ 3 : เมืองปูซาน - ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์แล้ว) - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House - สะพานควางอัน - ที่พัก    
วันที่ 4 : โบสถ์ JUKSONG - COSMETIC SHOP - RED PINE - ฮ็อกเก็ตนามู  - วัดแฮดงยงกุงซา -  LOTTE PREMIUM OUTLET - อุทยานยงดูซาน - หอคอยปูซานทาวเวอร์ - ตลาดนัมโพดง
วันที่ 5 : ศูนย์โสมเกาหลี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ออยุคโด สกายวอร์ค (Oryukdo Skywalk) - ถนนซอมยอน - แวะซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพ

Powered by MakeWebEasy.com