ทัวร์มาเก๊า จูไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนต์ปอล

SKU : LPB14-MFMNX002

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 ส.ค. 62 ถึง 02 ม.ค 63

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPB14-MFMNX002

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
02-04 ส.ค. 62
09-11 ส.ค. 62
16-18 ส.ค. 62
23-25 ส.ค. 62
29-31 ส.ค. 62
05-07 ก.ย. 62
07-09 ก.ย. 62
12-14 ก.ย. 62
14-16 ก.ย. 62
21-23 ก.ย. 62
10-12 ต.ค. 62
11-13 ต.ค. 62
12-14 ต.ค. 62
24-26 ต.ค. 62
31 ต.ค.-02พ.ย. 62
02-04 พ.ย. 62
07-09 พ.ย. 62
08-10 พ.ย. 62
14-16 พ.ย. 62
16-18 พ.ย. 62
21-23 พ.ย. 62
23-25 พ.ย. 62
28-30 พ.ย. 62
30 พ.ย.-02ธ.ค. 62
05-07 ธ.ค. 62
07-09 ธ.ค. 62
12-14 ธ.ค. 62
13-15 ธ.ค. 62
21-23 ธ.ค. 62
29-31 ธ.ค. 62
30ธ.ค. 62-01ม.ค. 63
31ธ.ค. 62-02ม.ค. 63
5,890.-
5,890.-
7,890.-
7,890.-
6,890.-
6,890.-
7,890.-
7,890.-
7,890.-
7,890.-
7,890.-
9,890.-
10,890.-
7,890.-
7,890.-
7,890.-
7,890.-
7,890.-
7,890.-
5,890.-
7,890.-
7,890.-
7,890.-
7,890.-
7,890.-
7,890.-
7,890.-
7,890.-
7,890.-
11,890.-
13,890.-
13,890.-


โปรแกรม: ทัวร์มาเก๊า จูไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนต์ปอล

โดยสายการบิน: AIR MACAU (NX)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เข้าชม หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน ซึ่งถูกสร้างโดยผู้ที่เคารพนับถือท่าน
  • พระราชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคล้ายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
  • ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ตลาดใต้ดินกงเป่ย
  • วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า
  • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 :  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-มาเก๊า (สนามบินมาเก๊า) (NX885 : 10.35-14.25)-จูไห่
วันที่ 2 : จูไห่-หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านเยื่อไผ่-วัดกวนอู-พระราชวังหยวนหมิงหยวน-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
วันที่ 3 : จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao-มาเก๊า (สนามบินมาเก๊า)
Powered by MakeWebEasy.com