ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ลานสกีฟูจิเท็น ทะเลสาบชูเซนจิ

LPT18-XJ135

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 23 พ.ย. 62 ถึง 04 ม.ค. 63

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPT18-XJ135

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
23-27 พฤศจิกายน 2562
24-28 พฤศจิกายน 2562
25-29 พฤศจิกายน 2562
26-30 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562
01-05 ธันวาคม 2562
02-06 ธันวาคม 2562
03-07 ธันวาคม 2562
04-08 ธันวาคม 2562
05-09 ธันวาคม 2562
06-10 ธันวาคม 2562
07-11 ธันวาคม 2562
08-12 ธันวาคม 2562
09-13 ธันวาคม 2562
10-14 ธันวาคม 2562
11-15 ธันวาคม 2562
12-16 ธันวาคม 2562
13-17 ธันวาคม 2562
14-18 ธันวาคม 2562
15-19 ธันวาคม 2562
16-20 ธันวาคม 2562
17-21 ธันวาคม 2562
18-22 ธันวาคม 2562
19-23 ธันวาคม 2562
20-24 ธันวาคม 2562
21-25 ธันวาคม 2562
22-26 ธันวาคม 2562
23-27 ธันวาคม 2562
24-28 ธันวาคม 2562
25-29 ธันวาคม 2562
26-30 ธันวาคม 2562
27-31 ธันวาคม 2562 BUS1
27-31 ธันวาคม 2562 BUS2
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS1
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS3
29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS1
29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS2
30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63
31 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
28,888.-
28,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
28,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
28,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
31,888.-
33,888.-
33,888.-
35,888.-
35,888.-
35,888.-
35,888.-
35,888.-
35,888.-
31,888.-


โปรแกรม: ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ลานสกีฟูจิเท็น ทะเลสาบชูเซนจิ

โดยสายการบิน:  AIR ASIA X (XJ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
  • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
  • ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออนนาริตะ
  • พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้
  • เยือนทะเลสาบชูเซนจิ ที่รอบๆ เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
  • FREE WIFI ON BUS
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่ 3 : ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ – เมืองอิบารากิ
วันที่ 4 : เมืองอิบารากิ – เมืองนิกโก้ – สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ – ทะเลสาบชูเซนจิ – วัดนาริตะซัง – อิออนมอลล์
วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com