ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ ธารน้ำแข็งไมดาล ชมแสงเหนือ

SKU : LPD9-AY002

12 วัน 10 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 ธันวาคม 2562 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2563

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPD9-AY002

กำหนดการเดินทาง:
วันที่เดินทาง
ราคา (บาท)
03-11 ธ.ค. 2562
18-26 ม.ค. 2563
11-19 ก.พ. 2563
105,000
105,000
105,000

 
โปรแกรม : ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ ธารน้ำแข็งไมดาล ชมแสงเหนือ

โดยสายการบิน : FINNAIR (AY) 

จุดเด่นของโปรแกรม : 
 • น้ำตกครีก์จูเฟลฟอสส์ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก
 • น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์
 • หมู่บ้านวิก หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
 • ชมปรากฏการณ์แสงออโรร่า (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ 
 • อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ จนเข้าสู่เขตอุทยานฯที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2
 • ไมดาลโจกุล Myrdaljokull ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่
 • หาดทรายดำ REYNISFJARA BLACK SAND BEACH แห่งไอซ์แลนด์
 • น้ำตกกุลล์ฟอสส์ น้ำตกที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์
 • อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์
 • ถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์
 • บลูลากูน แหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของไอซ์แลนด์

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ         
วันที่ 2 : เมืองเฮลซิงกิ - เมืองเคฟลาวิค - น้ำตกครีก์จูเฟลฟอสส์ - ภูเขาครีก์จูเฟลฟอสส์
วันที่ 3 :
น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ - น้ำตกสโกการ์ - หมู่บ้านวิก                               

วันที่ 4 :
อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลส์ - โจกุลซาลอน - ธารน้ำแข็งพันปี                 

วันที่ 5 : ไมดาลโจกุล - ขับขี่สโนว์โมบิล - หาดทรายดำ REYNISFJARA BLACK SAND BEACH - Dyrhólaey จุดชมวิวริมชายฝั่ง - เมืองเรคยาวิก
วันที่ 6 : น้ำตกกุลล์ฟอสส์ - น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ - อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ - บลูลากูน - อาบน้ำแร่
วันที่ 7 : โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน - บลูลากูน - อาบน้ำแร่
วันที่ 8 : สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค - เมืองเฮลซิงกิ        
วันที่ 9 : สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
Powered by MakeWebEasy.com