ทัวร์ฮอกไกโด ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร คลองโอตารุ

SKU : LPT18-XJ120

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 23 พ.ย. 62 ถึง 04 ม.ค. 63

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPT18-XJ120

กำหนดการเดินทาง:


วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
23 - 27 พ.ย.2562
24 – 28 พ.ย.2562
25 – 29 พ.ย.2562
26 – 30 พ.ย.2562
27 พ.ย.– 01 ธ.ค. 2562
28 พ.ย.– 02 ธ.ค.2562
29 พ.ย.– 03 ธ.ค.2562
30 พ.ย.– 04 ธ.ค.2562
01 – 05 ธ.ค.2562
02 – 06 ธ.ค.2562
03 – 07 ธ.ค.2562
04 – 08 ธ.ค.2562
05 – 09 ธ.ค.2562
06 – 10 ธ.ค.2562
07 – 11 ธ.ค.2562
08 – 12 ธ.ค.2562
09 - 13 ธ.ค.2562
10 – 14 ธ.ค.2562
11 – 15 ธ.ค.2562
12 – 16 ธ.ค.2562
13 – 17 ธ.ค.2562
14 – 18 ธ.ค.2562
15 – 19 ธ.ค.2562
16 – 20 ธ.ค.2562
17 – 21 ธ.ค.2562
18 – 22 ธ.ค.2562
19 – 23 ธ.ค.2562
20 – 24 ธ.ค.2562
21 – 25 ธ.ค.2562
22 – 26 ธ.ค.2562
23 – 27 ธ.ค.2562
24 – 28 ธ.ค.2562
25 – 29 ธ.ค.2562
26 – 30 ธ.ค.2562
27 – 31 ธ.ค.2562
28 ธ.ค.62 – 01 ม.ค.63
29 ธ.ค.62 – 02 ม.ค.63
30 ธ.ค.62 – 03 ม.ค.63
31 ธ.ค.62 – 04 ม.ค.63
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
25,888.-
28,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
28,888.-
28,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
28,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
29,888.-
36,888.-
36,888.-
36,888.-
39,888.-
39,888.-
39,888.-
35,888.-

โปรแกรม:
ทัวร์ฮอกไกโด ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร คลองโอตารุ
โดยสายการบิน: AIR ASIA  (XJ)

จุดเด่นของโปรแกรม:
  •  หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) 
  • สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park)
  • ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya)
  • ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร
  • เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร
  • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  • ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
  • มิตชุยเอาเล้ตท์
รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 : สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่ 3 :ดิวตี้ฟรี – ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง – มิตชุยเอาเล้ตท์  
วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
วันที่ 5 : สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ


Powered by MakeWebEasy.com