ทัวร์มาเลเซีย ชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ กัวลาลัมเปอร์

SKU : LPS12-KULMH001

3 วัน 2 คืน เดินทางช่วงวันที่ 02 พ.ย. ถึง 04 พ.ย. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPS12-KULMH001

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
02 - 04 พ.ย. 628,777.-


โปรแกรม: ทัวร์มาเลเซีย ชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ กัวลาลัมเปอร์

โดยสายการบิน:  MALAYSIA AIRLINE (MH)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์
  • พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
  • ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
  • ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า
  • เข้าชมการแข่งขัน MOTOGP SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT (รวมค่าบัตร F GRANDSTAND ระบุที่นั่ง เข้าชมได้ 3 วัน)

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – MOTOGP MALAYSIA (รวมบัตรเข้าชมงานระบุที่นั่ง)
วันที่ 2 : รับส่งงาน MOTOGP MALAYSIA (รวมบัตรเข้าชมงานระบุที่นั่ง) 
วันที่ 3 : กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET – กรุงเทพ

Powered by MakeWebEasy.com