ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋ลิ่ว ผิงซี สุริยันจันทรา

SKU : LPI2-XWT38

5 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 31 ส.ค. 62 ถึง 21 ม.ค. 63

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPI2-XWT38

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
31 สิงหาคม-04 กันยายน 62
01-05 กันยายน 62
04-08 กันยายน 62
05-09 กันยายน 62
07-11 กันยายน 62
08-12 กันยายน 62
11-15 กันยายน 62
12-16 กันยายน 62
14-18 กันยายน 62
15-19 กันยายน 62
18-22 กันยายน 62
19-23 กันยายน 62
21-25 กันยายน 62
22-26 กันยายน 62
25-29 กันยายน 62
26-30 กันยายน 62
28 กันยายน-02 ตุลาคม 62
29 กันยายน-03 ตุลาคม 62
02-06 ตุลาคม 62
03-07 ตุลาคม 62
05-09 ตุลาคม 62
06-10 ตุลาคม 62
09-13 ตุลาคม 62
10-14 ตุลาคม 62
12-16 ตุลาคม 62
13-17 ตุลาคม 62
16-20 ตุลาคม 62
17-21 ตุลาคม 62
19-23 ตุลาคม 62
20-24 ตุลาคม 62
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 62
01-05 พฤศจิกายน 62
06-10 พฤศจิกายน 62
08-12 พฤศจิกายน 62
13-17 พฤศจิกายน 62
15-19 พฤศจิกายน 62
20-24 พฤศจิกายน 62
22-26 พฤศจิกายน 62
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 62
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 62
04-08 ธันวาคม 62
06-10 ธันวาคม 62
11-15 ธันวาคม 62
13-17 ธันวาคม 62
18-22 ธันวาคม 62
20-24 ธันวาคม 62
25-29 ธันวาคม 62
27-31 ธันวาคม 62
01-05 มกราคม 62
03-07 มกราคม 62
08-12 มกราคม 62
10-14 มกราคม 62
15-19 มกราคม 62
17-21 มกราคม 62
13,888
12,888
13,888
13,888
12,888
11,888
13,888
13,888
13,888
12,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888
14,888
13,888
13,888
16,888
17,888
14,888
13,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
17,888
17,888
15,888
15,888
15,888
15,888
17,888
22,888
18,888
15,888
15,888
15,888
15,888
14,888


โปรแกรม: ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย๋ลิ่ว ผิงซี สุริยันจันทรา

โดยสายการบิน: NOK SCOOT (XW)

จุดเด่นของโปรแกรม:

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
 • ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
 • อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
 • ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
 • กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
 • ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
 • ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี               
 • เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
 • พักโรงแรม:ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน เถาหยวน1คืน(อาบน้ำแร่) 


รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
วันที่ 2 : ท่าอากาศยานเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินวู่ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 : ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ดิวตี้ฟรี
วันที่ 4 : ไทเป – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ๋ว – ปล่อยโคมผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 5 :
สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com