ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย พีระมิด

LPZ1-ZCAI01

6 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 01 ต.ค. 62 ถึง 22 มี.ค 63

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPZ1-ZCAI01

กำหนดการเดินทาง:

วันเดินทาง
ราคา(บาท)
01 – 06 ต.ค. 2562
08 – 13 ต.ค. 2562
10 – 15 ต.ค. 2562
12 – 17 ต.ค. 2562
22 – 27 ต.ค. 2562
09 – 14 พ.ย. 2562
15 – 20 พ.ย. 2562
22 – 27 พ.ย. 2562
03 – 08 ธ.ค. 2562
28 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563
05 - 10 ก.พ. 2563
15 - 20 ก.พ. 2563
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
03 – 08 มี.ค. 2563
10 – 15 มี.ค. 2563
17 – 22 มี.ค. 2563
31,999
31,999
34,999
34,999
34,999
29,999
29,999
29,999
33,999
29,999
33,999
30,999
30,999
30,999
30,999
31,999


โปรแกรม: ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย พีระมิด

โดยสายการบิน: Etihad Airways (EY)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • พีระมิดคีออพส์ หรือ พีระมิดคูฟู นิยมเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่า มหาพีระมิดแห่งกีซา
  • มหาสฟิงซ์ เป็นส่วนหนึ่งของหมู่พีระมิดแห่งกีซาและยังถือเป็นสฟิงซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
  • เข้าชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง
  • ถ่ายรูปด้านนอก เสาปอมเปย์ สิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมัน
  • ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย สถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอียิปต์
  • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุด
  • สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี เป็นสุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร
  • ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองที่ตลาดข่านเอลคาลีลี่ ตลาดขายของพื้นเมืองและสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร

รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 :  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร (อียิปต์) – เมืองกีซา – มหาพีระมิด – มหาสฟิงซ์
วันที่ 3 : ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ป้อมปราการซิทาเดล  – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย – ไคโร
วันที่ 4 : ไคโร – เมืองเมมฟิส – พิพิธภัณฑ์รามเสสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส – เมืองโบราณซัคคาร่า – พีระมิดขั้นบันได – ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม    
วันที่ 5 : ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – ตลาดข่านเอลคาลีลี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี  
วันที่ 6 : ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
Powered by MakeWebEasy.com