ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว

LPI2-TGT12

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 18 ก.ย. ถึง 15 ธ.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสทัวร์: LPI2-TGT12

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทาง
ราคา(บาท)
18-22 กันยายน 62
16-20 ตุลาคม 62
27พฤศจิกายน-01ธันวาคม 62
11-15 ธันวาคม 62
18,900
20,900
19,900
20,900


โปรแกรม: ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว

โดยสายการบิน: NOK SCOOT (XW)

จุดเด่นของโปรแกรม:

 • อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
 • ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋งชม
 • ชมหมู่บ้านศิลปะ หมู่บ้านสายรุ้ง
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
 • ชมชิม ร้านไอศกรีมสุดว้าวจากโรงพยาบาลเป็นร้านไอศกรีม ที่ร้าน มิยาฮาร่าไอศครีม
 • อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
 • กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
 • ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
 • ช้อปปิ้งเหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าเล็ท
 • เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เมนูนึ่งจักรพรรดิ+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
 • พักโรงแรม ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน ไทเป1คืน พักโรงแรมอาบน้ำน้ำแร่ 1คืนรายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เถาหยวน - หมู่บ้านสายรุ้ง - เหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2 : อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - มิยาฮาร่าไอศครีม - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 : ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 4 : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - หมู่บ้านทหาร ซื่อซื่อหนันซุน - ตึกไทเป101 - ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 5 :
หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิว - มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค - สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Powered by MakeWebEasy.com