ทัวร์เวียดนาม ดานัง - เว้ - บานาฮิลล์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPP3-VITWH10PG

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 06 ธ.ค. 62 ถึง 3 ม.ค. 63

Share

Share


    

 

รหัสโปรแกรม : LPP3-VITWH10PG

กำหนดการเดินทาง:

วันเดินทาง
ราคา(บาท)
06-09 ธ.ค. 62
07-10 ธ.ค. 62
08-11 ธ.ค. 62
21-24 ธ.ค. 62
26-29 ธ.ค. 62
27-30 ธ.ค. 62
30 ธ.ค.62-02 ม.ค.63
31 ธ.ค.62-03 ม.ค.63


12900
13900
13900
14500
18500
18500
19900
18500


โปรแกรม: ทัวร์เวียดนาม ดานัง - เว้ - บานาฮิลล์

สายการบิน: BANGKOK AIRWAY 

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • สะพานมังกร(Dragon Bridge)  อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม
  • เมืองฮอยอัน
  • วัดเจดีย์เทียนหมู่
  • สู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนาม
  • สวนสนุก FANTASY PARK
  • วัดหลินอึ๋ง   เป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง
  • ตลาดฮาน ตลาดที่รวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมของชาวเวียดนามและต่างชาติ เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า กระเป๋า ของกิน และขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ดานัง – สะพานมังกร          
วันที่ 2 : ดานัง  – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –   จั๋วฟุกเกี๋ยน – บ้านเลขที่ 101–เว้– แม่น้ำหอม – วัดเจดีย์เทียนหมู่    
วันที่ 3 : เว้ – สุสานไคดินห์ – พระราชวังโบราณ – ดานัง – บานาฮิลล์
วันที่ 4 :
บานาฮิลล์ – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE– ดานัง – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน –กรุงเทพฯ  

Powered by MakeWebEasy.com