ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาเปา ฮาลอง นิงห์บิงห์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPZ1-ZHAN06

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 16 ม.ค. 62 ถึง 29 มี.ค 63

Share

Share


    

 

รหัสโปรแกรม : LPZ1-ZHAN06

กำหนดการเดินทาง:

วันเดินทาง
ราคา(บาท)
16 – 19 ม.ค. 2563
13 – 16 ก.พ. 2563
20 – 23 ก.พ. 2563
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
12 – 15 มี.ค. 2563
19 – 22 มี.ค. 2563
26 – 29 มี.ค. 2563
13,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999

โปรแกรม: ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาเปา ฮาลอง นิงห์บิงห์

สายการบิน: THAI AIRWAY (TG)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGEหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้
  • เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน  อากาศดีและเงียบสงบ 
  • เลิฟ ไนท์มาร์เก็ท   มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก
  • สุสานโฮจิมินห์
  • เมืองนิงบิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ
  • อ่าวฮาลอง เบย์

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท (-/L/D)
วันที่ 2 :  เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
วันที่ 3 : จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 :
เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ

Powered by MakeWebEasy.com