ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน

SKU : LPB11-PN081-PG

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 14 ธ.ค. ถึง 24 เม.ย. 63

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม: LPB11-PN081_PG

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทางไป
วันที่เดินทางกลับราคา(บาท)
14 ธ.ค.62
21 ธ.ค.62
26 ธ.ค.62
25 ม.ค.63
28 ก.พ.63
06 มี.ค.63
04 เม.ย.63
10 เม.ย.63
24 เม.ย.63
17 ธ.ค.62
24 ธ.ค.62
29 ธ.ค.62
28 ม.ค.63
02 มี.ค.63
09 มี.ค.63
07 เม.ย.63
13 เม.ย.63
27 เม.ย.63
14,900
14,900
18,900
14,900
13,900
13,900
13,900
15,900
14,900


โปรแกรม: ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน

โดยสายการบิน: Bangkok Airways (PG)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน
  • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง
  • บานาฮิลล์ บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง
  • ชมสะพานสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม
  • สวนสนุก The Fantasy Park
  • นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village
  • ชมสะพานมังกร Dragon Bridgeอีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม
รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ – พระราชวังหลวง – ตลาดDong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
วันที่ 2 : เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ – ดานัง – บาน่าฮิลล์
วันที่ 3 : บาน่าฮิลล์–วัดลินห์อึ้ง–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สะพานมังกร
วันที่ 4 : ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ        

Powered by MakeWebEasy.com